Badplats Tärenäs

Badplats Tärenäs är ett insjöbad i Tranås i Jönköpings län.

Vattnet i Tärenäs är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 18,1°C uppmätt 2020-07-29.

Tärenäs hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 18°C
2020-07-29
Vattenkvalitet: Tjänligt
2020-07-29

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2020-07-29 18.1°C Tjänligt Nej 4 1
2020-07-15 17.5°C Tjänligt Nej 2 1
2020-06-24 19.7°C Tjänligt Nej 1 3
2020-06-10 15.0°C Tjänligt Nej <1 <1
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Tärenäs

Noen

Badplats Noen ligger i Aneby i Jönköpings län.
Läs mer…

Örserumsbadet

Ören tillhör Röttleåns vattensystem och är belägen strax söder om samhället Örserum. Ören är en oligotrof - mesotrof sjö i en gravsänka, med en areal på 9,19 km2 och ett största djup på 35,8 m. Stränderna är mestadels bergiga och steniga förutom i norr där sand och lera påträffas. Sjön har en mycket hög biologisk funktion och innehar höga raritetsvärden. Den biologiska mångformigheten får anses som tämligen hög, främst beroende på den artrika fiskfaunan, den stora sjöytan och ett betydande hypolimnion samt en mångformig strand- och vattenvegetation. Sjön är utpekad som nationellt särskilt värdefullt vatten (natur och fiske). (2006). Ören bedöms ha ett högt naturvärde. Badets sandstrand är ca 100 meter lång.
Läs mer…

Viredaholmssjön

Badplats Viredaholmssjön ligger i Aneby i Jönköpings län.
Läs mer…

Söljen

Badplats Söljen ligger i Aneby i Jönköpings län.
Läs mer…

Trollsjön

Badplats Trollsjön ligger i Tranås i Jönköpings län.
Läs mer…