Badplats Vagnsjön, Klintens badplats

Badplats Vagnsjön, Klintens badplats är ett insjöbad i Ödeshög i Östergötlands län.

Vattnet i Vagnsjön, Klintens badplats är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 16,0°C uppmätt 2020-07-08.

Vagnsjön, Klintens badplats hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 16°C
2020-07-08
Vattenkvalitet: Tjänligt
2020-07-08

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2020-07-08 16.0°C Tjänligt Ingen uppgift 15 <10
2020-06-17 19.0°C Tjänligt Ingen uppgift 1 <10
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Vagnsjön, Klintens badplats

Trehörnabadet

Badplats Trehörnabadet ligger i Ödeshög i Östergötlands län.
Läs mer…

Visjöbadet

Badplats Visjöbadet ligger i Ödeshög i Östergötlands län.
Läs mer…

Sommens badplats

Sommens badplats ligger i norra delen av sjön Sommen och i samhället Sommen drygt 10 km norr om Tranås tätort i norra Jönköpings län. Badplatsen består av ca 100 meter sandstrand och ca 100 meter stenbotten, Vid badet finns bryggor. Badplatsen utgör en del av sjön Sommen, som är 132 km2 stor. Kommun Tranås Län Jönköping Badvattenprofil för Sommens badplats Bygg- och miljönämnden Beskrivning Badplatsen Badplatsen ligger i norra delen av sjön Sommen, Tranås Kommun. Det är kommunens näst största badplats med kanske 200-250 badande per dag. Badet ligger i en vik av sjön med totalt ca 200 meter strand där 100 meter är sandstrand och ca 100 meter är sten och dybotten. Stora gräsytor finns längs hela stranden. Badet är ganska långgrunt och djupet utanför bryggorna är max 1,5 m. Service Vid badplatsen finns toalett, omklädningsrum, bryggor, lekplats och beachvolleyplan. Intill badet finns en parkeringsplats. Längs hela stranden finns stora gräsytor. På gångavstånd finns en kombinerad pizzeria och kiosk/servicebutik. Intill badet finns camping och ett mindre konferenshotell. Kvalitet Sjön Sommen har god ekologisk status och uppnår inte god kemisk ytvattenstatus (klassning från 2009). Det har förekommit cerkalier, badklåda, men sedan campingplatsen anlagts och viss upprensning av stranden och området kring ett mindre konferenshotell skett, verkar problemet upphört. Typ av bad EU-bad N-koordinat (SWEREF99/WGS84) 58.13960 E-koordinat (SWEREF99/WGS84) 14.97670 Huvudavrinningsområde - Delavrinningsområde - Vattenförekomst - Nationellt sjöID - Badvattenkvalitet År Bedömning 2010 Utmärkt kvalitet 2009 Utmärkt kvalitet 2008 Utmärkt kvalitet Potentiella föroreningskällor låg relevans Ett förorenat område, klass 1 enligt MIFO-klassning, finns 400 norr om badplatsen. Risk för förorening av badplatsen är dock låg. Badvattenprofil för Sommens badplats Bygg- och miljönämnden Potentiella föroreningskällor - Karta Bedömning för utbredning av cyanobakterier och
Läs mer…

Strånnasjön

Badplats Strånnasjön ligger i Tranås i Jönköpings län.
Läs mer…

Nissagölen

Badplats Nissagölen ligger i Tranås i Jönköpings län.
Läs mer…