Badplats Tjolöholm

Betyg: 5/5 (1 röst)

Badplats Tjolöholm ligger i Kungsbacka i Hallands län. Badvattnet Tjolöholm är en havsbukt belägen i Hallands län med ca 60 m lång sandstrand. Vid badet finns en handikappanspassad badbrygga.

Badvattnet Tjolöholm är registrerat som s.k. EU-bad av Kungsbacka kommun enligt direktiv 2006/7/EG. Badvattnet utgör del av en kustvattenförekomst, Yttre Kungsbackafjorden, rapporterad enligt ramdirektivet för vatten.

Badplatsen är belägen i havet nedanför Tjolöholms slott på Tjolöholmshalvön, Kungsbacka kommun. Det har bedömts att det kan vara 200-400 badande här en varm sommardag. Badet ligger i en bukt och består av en ca 60 meter lång sandstrand, en stor gräsmatta samt klippor. Badet är långgrunt med sandbotten. Badplatsen ligger i ett naturområde med ett rikt växt- och djurliv och en mängd promenadstigar finns i området.

På östra sidan finns en handikappanpassad badbrygga. I anslutning till badplatsen finns en handikappanpassad mulltoalett. Parkering, caféverksamhet och toaletter finns norr om slottsbyggnaden ca 500 meter från badplatsen.

Vattnet i Tjolöholm är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 20,2°C uppmätt 2021-06-07.

Vattenkvalitet: Yttre Kungsbackafjorden är redovisad enligt ramdirektivet för vatten och har bedömts ha följande status. Ekologisk status: Otillfredsställande status Kemisk status: uppnår ej god kemisk status Kemisk status (exklusive kvicksilver): god status

Tjolöholm hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 20°C
2021-06-07
Vattenkvalitet: Tjänligt
2021-06-07

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2021-06-07 20.2°C Tjänligt Nej 9 5
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Tjolöholm

Gårda brygga

Badvattnet Gårda brygga är en havsvik belägen på Ölmanäshalvön i Kungsbacka kommun, Hallands län, med ca 200 m lång sandstrand. Vid badet finns två badbryggor. Badvattnet Lerkil är registrerat som s.k. EU-bad av Kungsbacka kommun enligt direktiv 2006/7/EG. Badvattnet utgör del av en kustvattenförekomst, Yttre Kungsbackafjorden, rapporterad enligt ramdirektivet för vatten. Badvattnet har de senaste tre åren fått bedömningen utmärkt vid klassificering enligt badvattendirektivet. Badvattnet Gårda Brygga med dess provtagningspunkt visas på karta Gårda brygga_459.jpg (se under Bild nedan).
Läs mer…

Utholmen-Gottskär

Badvattnet Utholmen är en ö belägen direkt öster om samhället Gottskär på Onsalahalvön. Vid badet på södra delen av ön finns en sandstrand och en badbrygga. På sydöstra delen avön finns ett hopptorn. Badvattnet Utholmen är registrerat som s.k. EU-bad av Kungsbacka kommun enligt direktiv 2006/7/EG. Badvattnet utgör del av en kustvattenförekomst, Yttre Kungsbackafjorden, rapporterad enligt ramdirektivet för vatten. Badvattnet Utholmen med dess provtagningspunkt visas på karta Utholmen.jpg (se under Bild nedan).Badvattnet har de senaste två åren fått bedömningen utmärkt kvalitet vid klassificering enligt Badvattendirektiv 2006/7/EG.
Läs mer…

Sörvik

Badvattnet Sörvik är en havbukt belägen i Åsa i Hallands län med ca 250 m lång sandstrand. Badvattnet Sörvik är registrerat som s.k. EU-bad av Kungsbacka kommun enligt direktiv 2006/7/EG. Badvattnet utgör del av en kustvattenförekomst, Vändelsöarkipelagen, rapporterad enligt ramdirektivet för vatten. Badvattnet Sörvik med dess provtagningspunkter visas på karta Sörvik_461.jpg (se under Bild nedan).
Läs mer…

Hanhals holme

Badplats Hanhals holme ligger i Kungsbacka i Hallands län.
Läs mer…

Kuggaviken

Badplats Kuggaviken ligger i Kungsbacka i Hallands län.
Läs mer…