Badplats Sörvik

Betyg: 5/5 (1 röst)

Badplats Sörvik ligger i Kungsbacka i Hallands län. Badvattnet Sörvik är en havbukt belägen i Åsa i Hallands län med ca 250 m lång sandstrand. Badvattnet Sörvik är registrerat som s.

k. EU-bad av Kungsbacka kommun enligt direktiv 2006/7/EG. Badvattnet utgör del av en kustvattenförekomst, Vändelsöarkipelagen, rapporterad enligt ramdirektivet för vatten. Badvattnet Sörvik med dess provtagningspunkter visas på karta Sörvik_461.jpg (se under Bild nedan).

Badplatsen ligger i havet vid Åsa, Kungsbacka kommun. I anslutning till badplatsen ligger Åsa camping. Det har bedömts att det kan vara 1600-3200 badande här en varm sommardag. Badet ligger i en bukt med sandbotten. På nordöstra sidan finns en ca 250 m lång sandstrand med berg på båda sidor. Badet är långgrunt. Badplatsen ligger längst in i Kuggaviken och stranden är mjukt rundad och öppen vilket gör att tång blåser in och blir liggande på stranden. Åsa camping rensar stranden från tång vid behov.

I anslutning till badplatsen finns toaletter, parkering samt en lekplats. Café finns både vid parkeringen och på norra delen av stranden. Vid badplatsen ligger Åsa camping med ca 200 platser för husvagn och tält.

Vattnet i Sörvik är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 17,5°C uppmätt 2021-06-07.

Vattenkvalitet: Vändelsöarkipelagen är redovisad enligt ramdirektivet för vatten och har bedömts ha följande status. Ekologisk status: måttlig status Kemisk status: uppnår ej god kemisk status Kemisk status (exklusive kvicksilver): god status

Sörvik hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 18°C
2021-06-07
Vattenkvalitet: Tjänligt
2021-06-07

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2021-06-07 17.5°C Tjänligt Nej 1 6
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Sörvik

Kuggaviken

Badplats Kuggaviken ligger i Kungsbacka i Hallands län.
Läs mer…

Rågelund

Badplats Rågelund ligger i Kungsbacka i Hallands län.
Läs mer…

Gårda brygga

Badvattnet Gårda brygga är en havsvik belägen på Ölmanäshalvön i Kungsbacka kommun, Hallands län, med ca 200 m lång sandstrand. Vid badet finns två badbryggor. Badvattnet Lerkil är registrerat som s.k. EU-bad av Kungsbacka kommun enligt direktiv 2006/7/EG. Badvattnet utgör del av en kustvattenförekomst, Yttre Kungsbackafjorden, rapporterad enligt ramdirektivet för vatten. Badvattnet har de senaste tre åren fått bedömningen utmärkt vid klassificering enligt badvattendirektivet. Badvattnet Gårda Brygga med dess provtagningspunkt visas på karta Gårda brygga_459.jpg (se under Bild nedan).
Läs mer…

Vallersvik

Badplats Vallersvik ligger i Kungsbacka i Hallands län.
Läs mer…

Torstensvik

Badvattnet Torstensvik är en havsvik med en vattenyta om ca 55000 kvadratmeter beläget i Hallands län med en ca 200 m lång sandstrand. Badvattnet Torstensvik är registrerat som EU-bad av Kungsbacka kommun enligt direktiv 2006/7/EG. Badvattnet utgör del av en kustvattenförekomst, Vändelsöarkipelagen, rapporterad enligt ramdirektivet för vatten.
Läs mer…