Badplats Vallda Sandö

Betyg: 5/5 (1 röst)

Badplats Vallda Sandö ligger i Kungsbacka i Hallands län. Badvattnet Vallda Sandö är en halvö belägen på nordvästra delen av Onsalahalvön i Kungsbacka kommun. Halvön är naturreservat och förvaltas av Västkuststiftelsen.

Badvattnet Vallda Sandö är registrerat som s.k. EU-bad av Kungsbacka kommun enligt direktiv 2006/7/EG. Badvattnet utgör del av en kustvattenförekomst, Stallviken, rapporterad enligt ramdirektivet för vatten. Badvattnet Vallda Sandö med dess provtagningspunkt visas på karta Vallda Sandö.jpg (se under Bild nedan).Badvattnet har de senaste två åren fått bedömningen Utmärkt kvalitet vid klassificering enligt badvattendirketiv 2006/7/EG.

Badplatsen är belägen i havet och består till största delen av klippor. I sydväst en grund vik med viss sandstrand och norr i anslutning till småbåtshamnen ett trädäck med badstegar.

Det finns vattentoaletter i anslutning till parkeringsplats.

Vattnet i Vallda Sandö är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 17,8°C uppmätt 2020-07-28.

Vattenkvalitet: Stallviken är redovisad enligt ramdirektivet för vatten och har bedömts ha följande status: Ekologisk status: måttlig status Kemisk status:uppnår ej god kemisk status Kemisk status (exklusive kvicksilver): god status

Vallda Sandö hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 18°C
2020-07-28
Vattenkvalitet: Tjänligt
2020-07-28

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2020-07-28 17.8°C Tjänligt Nej 6 44
2020-07-23 17.6°C Tjänligt Nej 51 2
2020-07-20 17.9°C Tjänligt m. Anm. Nej 135 3
2020-06-29 19.5°C Tjänligt Nej 34 27
2020-06-08 15.0°C Tjänligt Nej <1 2
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Vallda Sandö

Särö Västerskog

Badplats Särö Västerskog ligger i Kungsbacka i Hallands län.
Läs mer…

Lerkil

Badvattnet Lerkil är en havsvik med en vattenyta om ca 5000 kvadratmeter beläget i Hallands län med ca 100 m lång sandstrand. Vid badet finns en badbrygga. Badvattnet Lerkil är registrerat som s.k. EU-bad av Kungsbacka kommun enligt direktiv 2006/7/EG. Badvattnet utgör del av en kustvattenförekomst, Onsala kustvatten, rapporterad enligt ramdirektivet för vatten. Badvattnet Lerkil med dess provtagningspunkt visas på karta Lerkil_449.jpg (se under Bild nedan).
Läs mer…

Smarholmen

Badvattnet Smarholmen är en havsbukt belägen på västsidan av Onsalahalvön i Kungsbacka kommun. Vid badet finns en handikappanspassad badbrygga. Badvattnet Smarholmen är registrerat som s.k. EU-bad av Kungsbacka kommun enligt direktiv 2006/7/EG. Badvattnet utgör del av en kustvattenförekomst, Onsala kustvatten, rapporterad enligt ramdirektivet för vatten. Badvattnet Smarholmen med dess provtagningspunkt visas på karta Smarholmen.jpg (se under Bild nedan).Badvattnet har de senaste två åren fått bedömningen Utmärkt kvalitet vid klassificering enligt badvattendirektiv 2006/7/EG.
Läs mer…

Kyvik

Badplats Kyvik ligger i Kungsbacka i Hallands län.
Läs mer…

Kyvik

Badplats Kyvik ligger i Kungsbacka i Hallands län.
Läs mer…