Badplats Gårda brygga

Badplats Gårda brygga ligger i Kungsbacka i Hallands län. Badvattnet Gårda brygga är en havsvik belägen på Ölmanäshalvön i Kungsbacka kommun, Hallands län, med ca 200 m lång sandstrand. Vid badet finns två badbryggor.

Badvattnet Lerkil är registrerat som s.k. EU-bad av Kungsbacka kommun enligt direktiv 2006/7/EG. Badvattnet utgör del av en kustvattenförekomst, Yttre Kungsbackafjorden, rapporterad enligt ramdirektivet för vatten. Badvattnet har de senaste tre åren fått bedömningen utmärkt vid klassificering enligt badvattendirektivet. Badvattnet Gårda Brygga med dess provtagningspunkt visas på karta Gårda brygga_459.jpg (se under Bild nedan).

Badplatsen ligger i havet vid Gårda Brygga i Ölmanäs, Kungsbacka kommun. Det har bedömts att det kan vara 200-400 badande här en varm sommardag. Badet ligger i en vik och består av en cirka 200 meter lång sandstrand samt klippor. I anslutning till badplatsen finns en fritidsbåtshamn med ett hundratal båtplatser.

I anslutning till badplatsen finns toaletter som är anslutna till kommunalt VA-nät. Parkering och kiosk finns även vid badplatsen. Sommartid finns segelskola samt simskola vid badet.

Vattnet i Gårda brygga är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 18,2°C uppmätt 2021-06-07.

Vattenkvalitet: Yttre Kungsbackafjorden är redovisad enligt ramdirektivet för vatten och har bedömts ha följande status. Ekologisk status: Otillfredsställande status Kemisk status: uppnår ej god kemisk status Kemisk status (exklusive kvicksilver): god status

Gårda brygga hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 18°C
2021-06-07
Vattenkvalitet: Tjänligt
2021-06-07

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2021-06-07 18.2°C Tjänligt Nej 2 27
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Gårda brygga

Sörvik

Badvattnet Sörvik är en havbukt belägen i Åsa i Hallands län med ca 250 m lång sandstrand. Badvattnet Sörvik är registrerat som s.k. EU-bad av Kungsbacka kommun enligt direktiv 2006/7/EG. Badvattnet utgör del av en kustvattenförekomst, Vändelsöarkipelagen, rapporterad enligt ramdirektivet för vatten. Badvattnet Sörvik med dess provtagningspunkter visas på karta Sörvik_461.jpg (se under Bild nedan).
Läs mer…

Kuggaviken

Badplats Kuggaviken ligger i Kungsbacka i Hallands län.
Läs mer…

Tjolöholm

Badvattnet Tjolöholm är en havsbukt belägen i Hallands län med ca 60 m lång sandstrand. Vid badet finns en handikappanspassad badbrygga. Badvattnet Tjolöholm är registrerat som s.k. EU-bad av Kungsbacka kommun enligt direktiv 2006/7/EG. Badvattnet utgör del av en kustvattenförekomst, Yttre Kungsbackafjorden, rapporterad enligt ramdirektivet för vatten.
Läs mer…

Utholmen-Gottskär

Badvattnet Utholmen är en ö belägen direkt öster om samhället Gottskär på Onsalahalvön. Vid badet på södra delen av ön finns en sandstrand och en badbrygga. På sydöstra delen avön finns ett hopptorn. Badvattnet Utholmen är registrerat som s.k. EU-bad av Kungsbacka kommun enligt direktiv 2006/7/EG. Badvattnet utgör del av en kustvattenförekomst, Yttre Kungsbackafjorden, rapporterad enligt ramdirektivet för vatten. Badvattnet Utholmen med dess provtagningspunkt visas på karta Utholmen.jpg (se under Bild nedan).Badvattnet har de senaste två åren fått bedömningen utmärkt kvalitet vid klassificering enligt Badvattendirektiv 2006/7/EG.
Läs mer…

Rågelund

Badplats Rågelund ligger i Kungsbacka i Hallands län.
Läs mer…