Senaste algblomningsrapport

Sammanställning av de 7 senaste dagarna (20210605 - 20210611): <...> Utfärdat av: <...>
2021-06-11

Cyanobakterier 2021-06-11
Summering algblomning sju dagar
Källa: Smhi.

Badplats Karön

Badplats Karön är ett havsbad i Ronneby i Blekinge län.

Vattnet i Karön är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 22,0°C uppmätt 2020-07-28.

Karön hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 22°C
2020-07-28
Vattenkvalitet: Tjänligt
2020-07-28

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2020-07-28 22.0°C Tjänligt Ingen uppgift 6 15
2020-07-28 - Tjänligt Ingen uppgift 6 15
2020-06-04 12.0°C Tjänligt Ingen uppgift <10 <10
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Karön

Ekenäs

Badplats Ekenäs ligger i Ronneby i Blekinge län.
Läs mer…

Gökalv

Badplats Gökalv ligger i Ronneby i Blekinge län.
Läs mer…

Saxemara inre

Badplats Saxemara inre ligger i Ronneby i Blekinge län.
Läs mer…

Saxemara yttre

Badplats Saxemara yttre ligger i Ronneby i Blekinge län.
Läs mer…

Millegarne

Badplats Millegarne ligger i Ronneby i Blekinge län.
Läs mer…