Senaste algblomningsrapport

Sammanställning av de 7 senaste dagarna (20210609 - 20210615): Under ytan blomningar har den senaste veckan noterats ett flertal gånger främst i mellersta och sydöstra Östersjön. Utfärdat av: M.Larsson
2021-06-15

Cyanobakterier 2021-06-15
Summering algblomning sju dagar
Källa: Smhi.

Badplats Tallparksbadet

Badplats Tallparksbadet är ett havsbad i Östhammar i Uppsala län.

Vattnet i Tallparksbadet är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 11,4°C uppmätt 2021-06-07.

Tallparksbadet hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 11°C
2021-06-07
Vattenkvalitet: Tjänligt
2021-06-07

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2021-06-07 11.4°C Tjänligt Ingen uppgift 2 <10
2020-07-25 17.5°C Tjänligt m. Anm. Ingen uppgift 8 120
2020-07-06 15.3°C Tjänligt Ingen uppgift 19 10
2020-06-23 18.1°C Tjänligt Ingen uppgift <1 <10
2020-06-08 10.0°C Tjänligt Nej 1 <10
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Tallparksbadet

Tallparken, Öregrund

Badplats Tallparken, Öregrund ligger i Östhammar i Uppsala län.
Läs mer…

Gräsöbadet

Badplats Gräsöbadet ligger i Östhammar i Uppsala län.
Läs mer…

Öregrund, Sunnanöbadet

Badplats Öregrund, Sunnanöbadet ligger i Östhammar i Uppsala län.
Läs mer…

Tallparken

Badplats Tallparken ligger i Östhammar i Uppsala län.
Läs mer…

Sundsbadet

Badplats Sundsbadet ligger i Östhammar i Uppsala län.
Läs mer…