Senaste algblomningsrapport

Sammanställning av de 7 senaste dagarna (20210609 - 20210615): Under ytan blomningar har den senaste veckan noterats ett flertal gånger främst i mellersta och sydöstra Östersjön. Utfärdat av: M.Larsson
2021-06-15

Cyanobakterier 2021-06-15
Summering algblomning sju dagar
Källa: Smhi.

Badplats Älvsnäs friluftsbad

Betyg: 4/5 (5 röster)

Badplats Älvsnäs friluftsbad är ett havsbad i Östhammar i Uppsala län.

Vattnet i Älvsnäs friluftsbad är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 22,8°C uppmätt 2021-06-07.

Älvsnäs friluftsbad hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 23°C
2021-06-07
Vattenkvalitet: Tjänligt
2021-06-07

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2021-06-07 22.8°C Tjänligt Ingen uppgift 3 <10
2020-07-21 19.0°C Tjänligt Ingen uppgift 7 <10
2020-07-06 17.4°C Tjänligt m. Anm. Ingen uppgift 46 140
2020-06-08 17.2°C Tjänligt Nej 1 <10
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Älvsnäs friluftsbad

Hargshamnsbadet

Badplats Hargshamnsbadet ligger i Östhammar i Uppsala län.
Läs mer…

Vässarö

Badplats Vässarö ligger i Östhammar i Uppsala län.
Läs mer…

Krutudden

Badplats Krutudden ligger i Östhammar i Uppsala län.
Läs mer…

Östhammar, Krutudden

Badplats Östhammar, Krutudden ligger i Östhammar i Uppsala län.
Läs mer…

Östhammar, Klackskärs camping

Badplats Östhammar, Klackskärs camping ligger i Östhammar i Uppsala län.
Läs mer…