Senaste algblomningsrapport

Sammanställning av de 7 senaste dagarna (20210605 - 20210611): <...> Utfärdat av: <...>
2021-06-11

Cyanobakterier 2021-06-11
Summering algblomning sju dagar
Källa: Smhi.

Badplats Gräsöbadet

Badplats Gräsöbadet är ett havsbad i Östhammar i Uppsala län.

Vattnet i Gräsöbadet är tjänligt m. anm.. Senast uppmätta temperatur var 16,5°C uppmätt 2021-06-07.

Gräsöbadet hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 17°C
2021-06-07
Vattenkvalitet: Tjänligt m. Anm.
2021-06-07

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2021-06-07 16.5°C Tjänligt m. Anm. Ingen uppgift 3 230
2020-07-21 17.8°C Tjänligt Ingen uppgift 4 10
2020-07-06 16.1°C Tjänligt Ingen uppgift 93 20
2020-06-23 20.7°C Tjänligt Ingen uppgift 2 <10
2020-06-08 11.1°C Tjänligt Nej 3 <10
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300
Rapporterade temperaturer:
21.9°C  (2018-07-14)
22°C  (2019-07-29)

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Gräsöbadet

Tallparksbadet

Badplats Tallparksbadet ligger i Östhammar i Uppsala län.
Läs mer…

Tallparken, Öregrund

Badplats Tallparken, Öregrund ligger i Östhammar i Uppsala län.
Läs mer…

Öregrund, Sunnanöbadet

Badplats Öregrund, Sunnanöbadet ligger i Östhammar i Uppsala län.
Läs mer…

Tallparken

Badplats Tallparken ligger i Östhammar i Uppsala län.
Läs mer…

Sundsbadet

Badplats Sundsbadet ligger i Östhammar i Uppsala län.
Läs mer…