Senaste algblomningsrapport

Sammanställning av de 7 senaste dagarna (20210609 - 20210615): Under ytan blomningar har den senaste veckan noterats ett flertal gånger främst i mellersta och sydöstra Östersjön. Utfärdat av: M.Larsson
2021-06-15

Cyanobakterier 2021-06-15
Summering algblomning sju dagar
Källa: Smhi.

Badplats Sundsbadet

Betyg: 3/5 (7 röster)

Badplats Sundsbadet är ett havsbad i Östhammar i Uppsala län.

Vattnet i Sundsbadet är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 22,8°C uppmätt 2021-06-07.

Sundsbadet hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 23°C
2021-06-07
Vattenkvalitet: Tjänligt
2021-06-07

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2021-06-07 22.8°C Tjänligt Ingen uppgift 3 <10
2020-07-21 18.9°C Tjänligt Ingen uppgift 62 70
2020-07-09 16.7°C Otjänligt Ingen uppgift 74 >700
2020-07-06 18.0°C Otjänligt Ingen uppgift 520 900
2020-06-23 24.6°C Tjänligt Ingen uppgift 4 <10
2020-06-08 18.6°C Tjänligt Nej 15 <10
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Sundsbadet

Tallparken

Badplats Tallparken ligger i Östhammar i Uppsala län.
Läs mer…

Frösåkershallen

Badplats Frösåkershallen ligger i Östhammar i Uppsala län.
Läs mer…

Östhammar, Klackskärs camping

Badplats Östhammar, Klackskärs camping ligger i Östhammar i Uppsala län.
Läs mer…

Tallparken, Öregrund

Badplats Tallparken, Öregrund ligger i Östhammar i Uppsala län.
Läs mer…

Östhammar, Krutudden

Badplats Östhammar, Krutudden ligger i Östhammar i Uppsala län.
Läs mer…