Senaste algblomningsrapport

Sammanställning av de 7 senaste dagarna (20210605 - 20210611): <...> Utfärdat av: <...>
2021-06-11

Cyanobakterier 2021-06-11
Summering algblomning sju dagar
Källa: Smhi.

Badplats Öregrund, Sunnanöbadet

Badplats Öregrund, Sunnanöbadet är ett havsbad i Östhammar i Uppsala län.

Vattnet i Öregrund, Sunnanöbadet är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 19,9°C uppmätt 2021-06-07.

Öregrund, Sunnanöbadet hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 20°C
2021-06-07
Vattenkvalitet: Tjänligt
2021-06-07

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2021-06-07 19.9°C Tjänligt Ingen uppgift 1 <10
2020-07-21 20.2°C Tjänligt Ingen uppgift 1 10
2020-07-06 18.3°C Tjänligt Ingen uppgift 75 80
2020-06-23 21.4°C Tjänligt Ingen uppgift 2 <10
2020-06-08 16.7°C Tjänligt Nej 1 <10
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Öregrund, Sunnanöbadet

Tallparksbadet

Badplats Tallparksbadet ligger i Östhammar i Uppsala län.
Läs mer…

Tallparken, Öregrund

Badplats Tallparken, Öregrund ligger i Östhammar i Uppsala län.
Läs mer…

Gräsöbadet

Badplats Gräsöbadet ligger i Östhammar i Uppsala län.
Läs mer…

Tallparken

Badplats Tallparken ligger i Östhammar i Uppsala län.
Läs mer…

Sundsbadet

Badplats Sundsbadet ligger i Östhammar i Uppsala län.
Läs mer…