Senaste algblomningsrapport

Sammanställning av de 7 senaste dagarna (20210609 - 20210615): Under ytan blomningar har den senaste veckan noterats ett flertal gånger främst i mellersta och sydöstra Östersjön. Utfärdat av: M.Larsson
2021-06-15

Cyanobakterier 2021-06-15
Summering algblomning sju dagar
Källa: Smhi.

Badplats Östhammar, Klackskärs camping

Badplats Östhammar, Klackskärs camping är ett havsbad i Östhammar i Uppsala län.

Vattnet i Östhammar, Klackskärs camping är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 23,3°C uppmätt 2021-06-07.

Östhammar, Klackskärs camping hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 23°C
2021-06-07
Vattenkvalitet: Tjänligt
2021-06-07

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2021-06-07 23.3°C Tjänligt Ingen uppgift 10 <10
2020-07-21 19.3°C Tjänligt m. Anm. Ingen uppgift 102 90
2020-07-06 19.6°C Tjänligt m. Anm. Ingen uppgift 210 130
2020-06-23 24.0°C Tjänligt Ingen uppgift 16 40
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Östhammar, Klackskärs camping

Östhammar, Krutudden

Badplats Östhammar, Krutudden ligger i Östhammar i Uppsala län.
Läs mer…

Krutudden

Badplats Krutudden ligger i Östhammar i Uppsala län.
Läs mer…

Frösåkershallen

Badplats Frösåkershallen ligger i Östhammar i Uppsala län.
Läs mer…

Tallparken

Badplats Tallparken ligger i Östhammar i Uppsala län.
Läs mer…

Sundsbadet

Badplats Sundsbadet ligger i Östhammar i Uppsala län.
Läs mer…