Badplats Mälaren, Smedsuddsbadet V

Badplats Mälaren, Smedsuddsbadet V ligger i Stockholm i Stockholms län. Smedsuddsbadet är en stor badplats som ligger väster om Västerbron vid en vik i Riddarfjärden, Mälaren. Badet har två kontrollpunkter, Smedsuddsbadet V och Smedsudsbadet Ö.

Kontrollpunkten Smedsuddsbadet V klassas som Utmärkt 2010 och 2009 som Bra.

Badet består av en ca 50 m lång sandstrand och stora gräsytor med inslag av träd och buskar. Det finns en badbrygga vid den västra delen av badet. Bottnen består av sand.

En omklädningsbyggnad, fem fristående torrklosetter, varav en är tillgänglighetsanpassad, samt två duschar med kallvatten. Försäljning av korv och drycker från ett tält i närheten. I anslutning till badet finns ett café som Stockholms kajakklubb har ansvar för. I caféet finns en WC.

Vattnet i Mälaren, Smedsuddsbadet V är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 20,0°C uppmätt 2021-06-14.

Vattenkvalitet: Östra Mälaren har God ekologisk status. Uppnår ej god kemisk ytvattenstatus (exklusive kvicksilver) pga tributyltennhalterna (TBT).

Mälaren, Smedsuddsbadet V hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 20°C
2021-06-14
Vattenkvalitet: Tjänligt
2021-06-14

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2021-06-14 20.0°C Tjänligt Nej 96 40
2021-06-10 19.0°C Tjänligt m. Anm. Nej 172 150
2021-06-04 17.0°C Tjänligt m. Anm. Nej 276 50
2021-05-31 12.0°C Tjänligt m. Anm. Nej 179 60
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Mälaren, Smedsuddsbadet V

Mälaren, Smedsuddsbadet Ö

Smedsuddsbadet är en stor badplats som ligger väster om Västerbron vid en vik i Riddarfjärden, Mälaren. Badet har två kontrollpunkter, Smedsuddsbadet V och Smedsudsbadet Ö. Kontrollpunkten Smedsuddsbadet Ö har de senaste två åren klassats som Utmärkt.
Läs mer…

Mälaren, Långholmen, Strandbad

Långholmens strandbad ligger vid Mälaren. Långholmsbadet har de två senaste åren klassats som Utmärkt.
Läs mer…

Mälaren, Långholmen, Klippbadet

Badplats Mälaren, Långholmen, Klippbadet ligger i Stockholm i Stockholms län.
Läs mer…

Mälaren, Lilla Essingen

Badplats Mälaren, Lilla Essingen ligger i Stockholm i Stockholms län.
Läs mer…

Mälaren, Ormberget

Badplats Mälaren, Ormberget ligger i Stockholm i Stockholms län.
Läs mer…