Badplats Mälaren, Smedsuddsbadet Ö

Badplats Mälaren, Smedsuddsbadet Ö ligger i Stockholm i Stockholms län. Smedsuddsbadet är en stor badplats som ligger väster om Västerbron vid en vik i Riddarfjärden, Mälaren. Badet har två kontrollpunkter, Smedsuddsbadet V och Smedsudsbadet Ö.

Kontrollpunkten Smedsuddsbadet Ö har de senaste två åren klassats som Utmärkt.

Badet består av en ca 50 m lång sandstrand och stora gräsytor med inslag av träd och buskar. Det finns en badbrygga vid den västra delen av badet. Bottnen består av sand.

En omklädningsbyggnad, fem fristående torrklosetter, varav en är tillgänglighetsanpassad, samt två duschar med kallvatten. Försäljning av korv och drycker från ett tält i närheten. I anslutning till badet finns ett café som Stockholms kajakklubb har ansvar för. I caféet finns en WC.

Vattenkvalitet: Östra Mälaren har God ekologisk status. Uppnår ej god kemisk ytvattenstatus (exklusive kvicksilver) pga tributyltennhalterna (TBT).

Lägg till eller uppdatera information

Rapporterade temperaturer:
10.1°C  (2019-07-06)

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Astrid melin 2019-07-26

Tycker den är för liten samt att bassängen är yrket trång och för litet utrymme att simma på. Som en representant för stadsdelsnämnden svarade att vi har blivit fler innevånare och det är ju riktigt då tycker man ju att fler och större badplatser bör annordnas. Det är ju oxå alltför ofta som vattnet är okänligt på våra badplatser bland annat på grund av fågelträck .Med vänlig hälsning, Astrid melin

Badplatser i närheten av Mälaren, Smedsuddsbadet Ö

Mälaren, Smedsuddsbadet V

Smedsuddsbadet är en stor badplats som ligger väster om Västerbron vid en vik i Riddarfjärden, Mälaren. Badet har två kontrollpunkter, Smedsuddsbadet V och Smedsudsbadet Ö. Kontrollpunkten Smedsuddsbadet V klassas som Utmärkt 2010 och 2009 som Bra.
Läs mer…

Mälaren, Långholmen, Strandbad

Långholmens strandbad ligger vid Mälaren. Långholmsbadet har de två senaste åren klassats som Utmärkt.
Läs mer…

Mälaren, Långholmen, Klippbadet

Badplats Mälaren, Långholmen, Klippbadet ligger i Stockholm i Stockholms län.
Läs mer…

Kronobergsbadet

Badplats Kronobergsbadet ligger i Stockholm i Stockholms län.
Läs mer…

Mälaren, Ormberget

Badplats Mälaren, Ormberget ligger i Stockholm i Stockholms län.
Läs mer…