Badplats Brunnsviksbadet

Betyg: 4/5 (5 röster)

Badplats Brunnsviksbadet ligger i Stockholm i Stockholms län. Brunsviksbadet är ett medlestort bad vid Brunnsviken. Brunnsviksbadet har de senaste två åren klassats som Utmärkt.

En medelstor badplats vid Brunnsvikens sydöstra strand. Badet består av en ca 50 m lång sandstrand med en del klippor och några mindre gräsytor. Sandbotten, lite vass. Närmaste omgivningen består av skog. En grusad gång/cykelväg går parallellt med strandlinjen. Öster där om ligger institutionsbyggnader tillhörande universitetet. Sydost om badet finns en roddklubb, lite längre söderut även några kolonistugor och en kanotklubb. Badet är tillgängligt via kommunala färdmedel (ca 500 m). Parkering möjlig vid Frescati Hagväg.

En torrtoalett förankrad till ett träd. Ledstång ner i vattnet. Sopsorteringskärl.

Vattnet i Brunnsviksbadet är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 16,0°C uppmätt 2021-05-31.

Vattenkvalitet: Brunnsviken är ett övergångsvatten med otillfredställande ekologisk status pga övergödning. Kemisk ytvattenstatus (exklusive kvicksilver) är god.

Brunnsviksbadet hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 16°C
2021-05-31
Vattenkvalitet: Tjänligt
2021-05-31

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2021-05-31 16.0°C Tjänligt Nej 2 <10
2021-05-31 16.0°C Tjänligt Nej 2 <10
2020-08-03 20.0°C Tjänligt Nej 5 <10
2020-07-20 21.0°C Tjänligt Nej 99 90
2020-07-06 17.0°C Tjänligt Nej 88 <10
2020-06-22 20.0°C Tjänligt Nej 27 <10
2020-06-08 17.0°C Tjänligt Nej 16 <10
2020-05-25 15.0°C Tjänligt Nej 2 <10
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300
Rapporterade temperaturer:
27°C  (2018-08-01)
20.7°C  (2018-08-19)
18°C  (2020-06-14)

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Brunnsviksbadet

Lilla Värtan, Ekhagen

Badplats Lilla Värtan, Ekhagen ligger i Stockholm i Stockholms län.
Läs mer…

Brunnsviken, Sjöstugan

Badplats Brunnsviken, Sjöstugan ligger i Solna i Stockholms län.
Läs mer…

Brunnsviken, SAS Frösundavik

Badplats Brunnsviken, SAS Frösundavik ligger i Solna i Stockholms län.
Läs mer…

GIH-badet

Badplats GIH-badet ligger i Stockholm i Stockholms län.
Läs mer…

Sveden badet, Solna, Bergshamra

Badplats Sveden badet, Solna, Bergshamra ligger i Danderyd i Stockholms län.
Läs mer…