Senaste algblomningsrapport

Sammanställning av de 7 senaste dagarna (20210607 - 20210613): Ansamlingar av cyanobakterier har detekterats ett fåtal gånger, främst i Mellersta Östersjön. Utfärdat av: A. Nord
2021-06-13

Cyanobakterier 2021-06-13
Summering algblomning sju dagar
Källa: Smhi.

Badplats Bingsmarken

Badplats Bingsmarken ligger i Skurup i Skåne län. Badplatsen Bingsmarken är ett innanhavsbad beläget vid sydkusten i sydvästra delen av Östersjön med en en kilometer lång sandstrand. Vid badet finns en brygga.

Badvattnet är registrerat som s.k. EU-bad av Skurups Kommun enligt direktiv 2006/7/EG. Badvattnet utgör en del av ett kustvatten rapporterad enligt ramdirektivet för vatten. Kustvattnet med badvattnet Bingsmarkens badplats samt dess provtagningspunkt visas på bild, se nedan.

Badplatsen ligger vid Bingsmarken, Skurups kommun. Det är en relativt stor badplats med i snitt 200 badande per dag. Badet ligger i en bukt och består av en ca. 1 kilometer lång sandstrand och sanddynor. Badet är långgrunt och bottnen består av sand.

Camping med affär. Grillplatser, lekplats, utedusch, sjöräddningsutrustning.

Vattnet i Bingsmarken är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 16,0°C uppmätt 2020-08-05.

Vattenkvalitet: Måttlig ekologisk status. God kemisk status.

Bingsmarken hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 16°C
2020-08-05
Vattenkvalitet: Tjänligt
2020-08-05

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2020-08-05 16.0°C Tjänligt Nej 6 <10
2020-07-15 17.0°C Tjänligt Nej 54 90
2020-07-01 18.0°C Tjänligt Nej 21 10
2020-06-10 15.5°C Tjänligt Nej 9 <10
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Bingsmarken

Skateholm

Badplatsen Skateholm är en sandstrand vid Östersjön. badet är registrerat som EU-bad och vissa servicefunktioner. Kvaliteten har varit varierande under senaste åren. Viss algförekomst förekommer.
Läs mer…

Pärlan

Badplats Pärlan ligger i Trelleborg i Skåne län.
Läs mer…

Mossbystrand

Badplatsen Mossbystrand är ett innanhavsbad beläget vid sydkusten i sydvästra delen av Östersjön med en ungefär en och en halv kilometer lång sandstrand. Badvattnet är registrerat som s.k. EU-bad av Skurups Kommun enligt direktiv 2006/7/EG. Badvattnet utgör en del av ett kustvatten rapporterad enligt ramdirektivet för vatten.
Läs mer…

Äspö

Badplatsen Äspö. en sten/sandstrand vid Östersjön. Badet är registrerat som EU bad och har endast enklare service. Kvaliteten har varit tillfredsställande/bra enligt provtagningarna de senaste åren. Viss algförekomst förekommer.
Läs mer…

Mossbylund

Badplatsen Mossbylund är ett innanhavsbad beläget vid sydkusten i sydvästra delen av Östersjön med en en halv kilometer lång sandstrand. Badvattnet är registrerat som s.k. EU-bad av Skurups Kommun enligt direktiv 2006/7/EG. Badvattnet utgör en del av ett kustvatten rapporterad enligt ramdirektivet för vatten.
Läs mer…