Badplats Mossbylund

Betyg: 4/5 (3 röster)

Badplats Mossbylund ligger i Skurup i Skåne län. Badplatsen Mossbylund är ett innanhavsbad beläget vid sydkusten i sydvästra delen av Östersjön med en en halv kilometer lång sandstrand. Badvattnet är registrerat som s.

k. EU-bad av Skurups Kommun enligt direktiv 2006/7/EG. Badvattnet utgör en del av ett kustvatten rapporterad enligt ramdirektivet för vatten.

Badplatsen Mossbylund ligger vid skånes sydkust i Skurups kommun. Det är en relativt stor badplats med i snitt 200 badande per dag. Badplatsen består av en ca 500 meter lång sandstrand med gräsbevuxna sanddynor. Havsbottnen är närmast stranden stenig men övergår på någon meters djup till att bestå av sand.

Vid badplatsen finns grillplatser, utedusch, sjöräddningsutrustning. Kiosk kommer till 2011.

Vattnet i Mossbylund är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 20,5°C uppmätt 2013-08-07.

Vattenkvalitet: Ekologisk status måttlig. Kemisk status god.

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 21°C
2013-08-07
Vattenkvalitet: Tjänligt
2013-08-07

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Cecilia 2019-07-26

Full algblomning, vattnet är brunt GÅR EJ ATT BADA . ANNARS EN UNDERBAR PLATS !

Badplatser i närheten av Mossbylund

Mossbystrand

Badplatsen Mossbystrand är ett innanhavsbad beläget vid sydkusten i sydvästra delen av Östersjön med en ungefär en och en halv kilometer lång sandstrand. Badvattnet är registrerat som s.k. EU-bad av Skurups Kommun enligt direktiv 2006/7/EG. Badvattnet utgör en del av ett kustvatten rapporterad enligt ramdirektivet för vatten.
Läs mer…

Svarte

Badplatsen ligger längs Skånes sydkust och består av ett par hundra meter lång sandstrand med småsten i vattenbrynet. Badvattnet tillhör vattenförekomsten södra Östersjön rapporterad enligt ramdirektivet för vatten.
Läs mer…

Lilleskog

Badplatsen ligger längs Skånes sydkust och består av c:a 200 m lång sandstrand med lite småsten i vattenbrynet. Badvattnet tillhör vattenförekomsten södra Östersjön rapporterad enligt ramdirektivet för vatten.
Läs mer…

Bingsmarken

Badplatsen Bingsmarken är ett innanhavsbad beläget vid sydkusten i sydvästra delen av Östersjön med en en kilometer lång sandstrand. Vid badet finns en brygga. Badvattnet är registrerat som s.k. EU-bad av Skurups Kommun enligt direktiv 2006/7/EG. Badvattnet utgör en del av ett kustvatten rapporterad enligt ramdirektivet för vatten. Kustvattnet med badvattnet Bingsmarkens badplats samt dess provtagningspunkt visas på bild, se nedan.
Läs mer…

Bongs

Badplatsen ligger längs Skånes sydkust och består av c:a 200 meter lång sandstrand med lite småsten i vattenbrynet. Badvattnet tillhör vattenförekomsten södra Östersjön rapporterad enligt ramdirektivet för vatten.
Läs mer…