Rickard Törnblad
Foto: Rickard Törnblad CC BY-SA 4.0

Badplats Mossbylund

Betyg: 4.0/5 (4 röster)

  • Vattentemp(satellit):
  • 3.0°C
  • 2023-03-31

Badplats Mossbylund ligger i Skurup i Skåne län. Badplatsen Mossbylund är ett innanhavsbad beläget vid sydkusten i sydvästra delen av Östersjön med en en halv kilometer lång sandstrand. Badvattnet är registrerat som s.

k. EU-bad av Skurups Kommun enligt direktiv 2006/7/EG. Badvattnet utgör en del av ett kustvatten rapporterad enligt ramdirektivet för vatten.

Badplatsen Mossbylund ligger vid skånes sydkust i Skurups kommun. Det är en relativt stor badplats med i snitt 200 badande per dag. Badplatsen består av en ca 500 meter lång sandstrand med gräsbevuxna sanddynor. Havsbottnen är närmast stranden stenig men övergår på någon meters djup till att bestå av sand.

Vid badplatsen finns grillplatser, utedusch, sjöräddningsutrustning. Kiosk kommer till 2011.

Senast uppmätta temperatur via satellit var 3,0°C uppmätt 2023-03-31.

Cecilia 2019-07-26
Full algblomning, vattnet är brunt GÅR EJ ATT BADA . ANNARS EN UNDERBAR PLATS !
UV-index
17:00
1
18:00
0
19:00
0
20:00
0
21:00
0
22:00
0
Mossbylund på kartan
Senaste vattenprover
Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2022-08-03 17.5°C Tjänligt Nej <1 <10
2022-07-13 15.7°C Tjänligt Nej 3 <10
2022-06-29 18.0°C Tjänligt Nej 2 <10
2022-06-08 15.0°C Tjänligt Nej 2 <10
Gränsvärden
  Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.

Rapportera vattentemperatur:

Senaste algblomningsrapport

Sammanställning av de 7 senaste dagarna (20220826 - 20220901): Under den senaste veckan har ansamlingar av cyanobakterier observerats ett fåtal gånger från Sydvästra Östersjön till Norra Östersjön, i Kattegatt, Öresund, Bälten och i Finska viken. Utfärdat av: A. Skjevik
2022-09-01

Cyanobakterier 2022-09-01

Summering algblomning sju dagar

Källa: Smhi.

Bilder i närheten av Mossbylund

manuel ek
Foto: manuel ek @Flickr.
manuel ek
Foto: manuel ek @Flickr.
Ed Fulton
Foto: Ed Fulton @Flickr.
Har du en bra bild från Mossbylund?
Genom att ladda upp en bild intygar du att du äger bilden och att den får visas på allabadplatser.se.

Recensioner av Mossbylund

Cecilia 2019-07-26
Full algblomning, vattnet är brunt GÅR EJ ATT BADA . ANNARS EN UNDERBAR PLATS !
Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser nära Mossbylund

Mossbystrand ⟼ 0.8 km bort
Badplatsen Mossbystrand är ett innanhavsbad beläget vid sydkusten i sydvästra delen av Östersjön med en ungefär en och en halv kilometer lång sandstrand. Badvattnet är registrerat som s.k. EU-bad av Skurups Kommun enligt direktiv 2006/7/EG. Badvattnet utgör en del av ett kustvatten rapporterad enligt ramdirektivet för vatten.
Svarte ⟼ 5.2 km bort
Badplatsen ligger längs Skånes sydkust och består av ett par hundra meter lång sandstrand med småsten i vattenbrynet. Badvattnet tillhör vattenförekomsten södra Östersjön rapporterad enligt ramdirektivet för vatten.
Lilleskog ⟼ 8.3 km bort
Badplatsen ligger längs Skånes sydkust och består av c:a 200 m lång sandstrand med lite småsten i vattenbrynet. Badvattnet tillhör vattenförekomsten södra Östersjön rapporterad enligt ramdirektivet för vatten.
Bingsmarken ⟼ 8.9 km bort
Badplatsen Bingsmarken är ett innanhavsbad beläget vid sydkusten i sydvästra delen av Östersjön med en en kilometer lång sandstrand. Vid badet finns en brygga. Badvattnet är registrerat som s.k. EU-bad av Skurups Kommun enligt direktiv 2006/7/EG. Badvattnet utgör en del av ett kustvatten rapporterad enligt ramdirektivet för vatten. Kustvattnet med badvattnet Bingsmarkens badplats samt dess provtagningspunkt visas på bild, se nedan.
Bongs, Gjuteriets strand ⟼ 10.4 km bort
Badplatsen ligger längs Skånes sydkust och består av c:a 200 meter lång sandstrand med lite småsten i vattenbrynet. Badvattnet tillhör vattenförekomsten södra Östersjön rapporterad enligt ramdirektivet för vatten.
Skateholm ⟼ 11.2 km bort
Badplatsen Skateholm är en sandstrand vid Östersjön. badet är registrerat som EU-bad och vissa servicefunktioner. Kvaliteten har varit varierande under senaste åren. Viss algförekomst förekommer.
Fritidsbadet ⟼ 12.2 km bort
Badplats Fritidsbadet ligger i Ystad i Skåne län.
Pärlan ⟼ 14.1 km bort
Badplats Pärlan ligger i Trelleborg i Skåne län.
Saltsjöbaden ⟼ 14.3 km bort
Badplatsen ligger längs Skånes sydkust och består av flera kilometer lång sandstrand. Badvattnet är registrerat som EU-bad av Ystads kommun enligt direktivet 2006/7/EG. Badvattnet tillhör vattenförekomsten södra Östersjön rapporterad enligt ramdirektivet för vatten.
Jakten, Jaktpaviljongsvägen ⟼ 14.5 km bort
Badplats Jakten, Jaktpaviljongsvägen ligger i Ystad i Skåne län.
Simma lugnt! Källa för vattenprover och information: Havs- och vattenmyndigheten, användare av sidan och Skurups kommun.
Denna webbplats använder Flickr API men är inte godkänd eller certifierad av Flickr.
This website uses the Flickr API but is not endorsed or certified by Flickr.
Källa för satellitavläst vattentemperatur: Copernicus Sentinel satellit data från European Space Agency.