Badplats Sibbarp, Barnviken

Betyg: 3/5 (5 röster)

Badplats Sibbarp, Barnviken ligger i Malmö i Skåne län. Badplatsen Barnviken är en skyddad, grund vik belägen i södra Malmö. Själva badplatsen sträcker sig längs vikens östliga och norra del och består av en ca 10 meter bred sandremsa närmast vattnet som sedan övergår till en gräsmatta.

Parkeringsplats, toaletter samt grillplatser finns i anslutning till badplatsen. Längst in i viken rinner Hammarsparksdiket ut. Utifrån de senaste årens provtagningar bedöms badet ha dålig kvalitet och därmed avrådan från bad.

Barnviken är en långsmal grund vik belägen mellan Lernacken och Sibbarp i södra Malmö. Badplatsen består av en ca 150 meter lång och 10 meter bred sandstrand och en större gräsmatta med några få träd och buskar på. Längst in i viken rinner Hammarsparksdiket med dagvatten och pumpat grundvatten från ett närliggande kalkbrott ut. Från vattenbrynet och ut ett par meter består bottnen av sand för att sedan övergå till en mer dyig karaktär. Längst ut i viken är en småbåtshamn, med ca 20-30 båtplatser.

Det finns ett stort antal parkeringsplatser i anslutning till badplatsen. Toaletter ligger i vikens östra del. Utmed vikens norra del finns ett par grillplatser.

Vattnet i Sibbarp, Barnviken är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 16,8°C uppmätt 2013-09-10.

Vattenkvalitet: Barnviken är ett registrerat EU-bad. Under badsäsong tas prov på badvattnet varannan vecka för att kontrollera badvattenkvaliteten. Provet tas vid vikens östra del på ca en meters djup. Bedömningen för 2011 gav badet dålig kvalitet och därmed avrådan från bad. Det dåliga utbytet av vatten mellan Barnviken och Öresund gör att badet är känsligt för bakteriella föroreningar som fekalier från människor och djur. Kemisk status i ytvatten bedöms inom två kategorier, ?god? och ?uppnår ej god?. Vattnet i Öresund har god status om man exkluderar kvicksilver. Kvicksilverhalterna är ett generellt problem som gäller hela Sverige, och för att de inte ska överskugga eventuella problem med andra prioriterade ämnen exkluderas de oftast vid bedömningar. (www.vattenmyndigheterna.se) Ytvattnet i Öresund bedöms ha måttlig ekologisk status (www.vattenkartan.se)

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 17°C
2013-09-10
Vattenkvalitet: Tjänligt
2013-09-10
Rapporterade temperaturer:
20°C  (2019-06-20)
17°C  (2019-07-26)
28°C  (2020-08-17)

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Lisbeth Olander 2015-08-23

En så vacker och idyllisk plats som kunde ha varit perfekt för familjer.
Dock är det alldeles för många hundar som badar där och ofta är det väldigt skräpigt på strand och gräsytor.

Badplatser i närheten av Sibbarp, Barnviken

Sibbarps kallbadhus

Sibbarps badplats består både av en lång sandstrand men även av ett kallbadhus. Sandstranden har flera bryggor, samt en mindre långgrund del. Det finns stora gräsmattor i anslutning till stranden, så även toaletter och parkeringsplatser. Hjälpstationen på Sibbarps sandstrand är under badsäsong bemannad av badvakter dagtid. På Sibbarps badplats finns flera utmärkta grillplatser. På kallbadhuset finns servering utav smörgåsar, kaffe och kakor. Kallbadhuset har separat herr- och damavdelning med bastu. Kallbadhuset är ett nakenbad. Badet har de senaste åren klassats ha utmärkt kvalitet.
Läs mer…

Klagshamns badplats

Klagshamn badplats är belägen ute på Klagshamns udde strax söder om Bunkeflo. Badplatsen har en ca 250 meter lång sandstrand med brygga i den västra delen. Toaletter, kiosk och parkeringsplatser finns i anslutning till badstranden. Badvattnet har varit av bra kvalitet under de senaste åren.
Läs mer…

Ribersborg, Kallbadhuset

Badplatsen Ribersborg ligger centralt i Malmö och består av en långgrund sandstrand samt ett kallbadhus i den norra delen. Stranden är ca 2 km lång och hyser förutom ett handikappanpassat område även nakenbad, och flera långa bryggor. Det finns även ett område för hundbad i anslutning till hundrastplatsen norr om kallbadhuset. Längs hela Ribersborgs strand finns flera parkeringsplatser, lekplatser, grillplatser, toaletter, utomhusduschar och kiosker. Utifrån de två senaste årens provtagningar har badet fått statusen utmärkt kvalitet.
Läs mer…

Kockum Fritid

Badplats Kockum Fritid ligger i Malmö i Skåne län.
Läs mer…

Sundspromenaden

Sundspromenaden ligger i Västra Hamnen i Malmö, inte långt ifrån byggnaden Turning Torso. Badplatsen består av ett större trädäck samt 3 mindre bryggor. I närheten av badplatsen finns toalett, grönytor, caféer och restauranger, parkeringsplatser. Badet är bemannat av badvakt under badsäsongen.
Läs mer…