Badplats Ribersborg, Kallbadhuset

Betyg: 5/5 (5 röster)

Badplats Ribersborg, Kallbadhuset ligger i Malmö i Skåne län. Badplatsen Ribersborg ligger centralt i Malmö och består av en långgrund sandstrand samt ett kallbadhus i den norra delen. Stranden är ca 2 km lång och hyser förutom ett handikappanpassat område även nakenbad, och flera långa bryggor.

Det finns även ett område för hundbad i anslutning till hundrastplatsen norr om kallbadhuset. Längs hela Ribersborgs strand finns flera parkeringsplatser, lekplatser, grillplatser, toaletter, utomhusduschar och kiosker. Utifrån de två senaste årens provtagningar har badet fått statusen utmärkt kvalitet.

Ribersborgs badstrand ligger centralt i Malmö strax söder om Västra Hamnen. Stranden är ca 2 km lång och 20 meter bred, och det finns stora gräsmattor i anslutning till stranden. Badet är långgrunt med mindre utbredning av makroalger från 0,5 meter djup. Det finns ett flertal långa bryggor utmed stranden. Ribersborgs Kallbadhus ligger längst ute på den nordligaste bryggan. Där finns separat herr- och damavdelning med omklädningsrum, dusch, toalett, soldäck och trappor ner i vattnet. Det finns även en gemensam bastu. Kallbadhuset har även restaurang och café. Handikappbadet är en anläggning som är handikappanpassad, både inne och ute. Här finns en mobil lift från bryggan ner till havet, gemensam vedeldad bastu, kök, dusch och toaletter. Nakenbadet ligger längst i söder, närmast Lagunens småbåtshamn. Området norr om Ribersborgs kallbadhus är hundrastplats med möjlighet för hundar att bada.

Utmed hela Ribersborgsstranden finns flera parkeringsplatser, lekplatser, grillplatser, toaletter, utomhusduschar och kiosker. Badplatsen är under badsäsong bemannad utav badvakter dagtid.

Vattnet i Ribersborg, Kallbadhuset är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 22,7°C uppmätt 2021-06-07.

Vattenkvalitet: Ribersborgs badstrand är ett EU-bad med över 200 badande/dag under badsäsong. Sommartid tas prover på vattnet varannan vecka för att säkerhetsställa vattenkvaliteten. Under höst, vinter och vår tas prov en gång/månad. Provet tas vid Ribersborgs Kallbadhus. Baserat på 4 års provtagningar har badvattnet år 2010 fått statusen utmärkt kvalitet enligt klassificering från badvattendirektivet 2006/7/EG. Kemisk status i ytvatten bedöms inom två kategorier, god och uppnår ej god. Vattnet i Öresund har god status om man exkluderar kvicksilver. Kvicksilverhalterna är ett generellt problem som gäller hela Sverige, och för att de inte ska överskugga eventuella problem med andra prioriterade ämnen exkluderas de oftast vid bedömningar. (www.vattenmyndigheterna.se) Ytvattnet i Öresund bedöms ha måttlig ekologisk status (www.vattenkartan.se) Risken för en utbredning av cyanobakterier är relativt låg i Öresund, 2-3 så kallade algblomningar under en tioårsperiod är normalt.

Ribersborg, Kallbadhuset hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 23°C
2021-06-07
Vattenkvalitet: Tjänligt
2021-06-07

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2021-06-07 22.7°C Tjänligt Nej 98 20
2021-06-02 16.3°C Tjänligt Nej 86 <10
2021-05-24 15.4°C Tjänligt Nej <10 <10
2021-05-24 15.4°C Tjänligt Nej <10 <10
2021-05-10 12.1°C Tjänligt Nej <10 <10
2021-05-10 12.1°C Tjänligt Nej <10 <10
2021-04-26 12.0°C Tjänligt Nej <10 <10
2021-04-26 12.0°C Tjänligt Nej <10 <10
2020-07-27 18.2°C Tjänligt Nej <10 <10
2020-07-13 15.6°C Tjänligt Nej <10 <10
2020-06-29 21.5°C Tjänligt Nej 10 <10
2020-06-15 17.5°C Tjänligt Nej <10 <10
2020-06-01 18.1°C Tjänligt Nej 10 <10
2020-05-18 10.3°C Tjänligt Nej <10 <10
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300
Rapporterade temperaturer:
18°C  (2017-07-09)
12°C  (2017-08-08)
20°C  (2020-06-24)
14°C  (2020-07-11)

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Ribersborg, Kallbadhuset

Kockum Fritid

Badplats Kockum Fritid ligger i Malmö i Skåne län.
Läs mer…

Sundspromenaden

Sundspromenaden ligger i Västra Hamnen i Malmö, inte långt ifrån byggnaden Turning Torso. Badplatsen består av ett större trädäck samt 3 mindre bryggor. I närheten av badplatsen finns toalett, grönytor, caféer och restauranger, parkeringsplatser. Badet är bemannat av badvakt under badsäsongen.
Läs mer…

Scaniabadplatsen

Scaniabadplatsen ligger i Västra Hamnen i Malmö. Badet är ett djuphavsbad med mycket strömt vatten. Badplatsen består av ett ca 75 meter långt soldäck med tre utskjutande bryggor. I anslutning till soldäcket finns gräsmattor, parkeringsplatser, en mindre uteservering samt toaletter. Badet är bemannat med badvakter dag- och kvällstid under badsäsong. Badet har fått klassificeringen utmärkt kvalitet baserat på de senaste årens vattenprover.
Läs mer…

Simhallsbadet

Badplats Simhallsbadet ligger i Malmö i Skåne län.
Läs mer…

Sibbarps kallbadhus

Sibbarps badplats består både av en lång sandstrand men även av ett kallbadhus. Sandstranden har flera bryggor, samt en mindre långgrund del. Det finns stora gräsmattor i anslutning till stranden, så även toaletter och parkeringsplatser. Hjälpstationen på Sibbarps sandstrand är under badsäsong bemannad av badvakter dagtid. På Sibbarps badplats finns flera utmärkta grillplatser. På kallbadhuset finns servering utav smörgåsar, kaffe och kakor. Kallbadhuset har separat herr- och damavdelning med bastu. Kallbadhuset är ett nakenbad. Badet har de senaste åren klassats ha utmärkt kvalitet.
Läs mer…