Badplats Sibbarps kallbadhus

Betyg: 4/5 (1 röst)

Badplats Sibbarps kallbadhus ligger i Malmö i Skåne län. Sibbarps badplats består både av en lång sandstrand men även av ett kallbadhus. Sandstranden har flera bryggor, samt en mindre långgrund del.

Det finns stora gräsmattor i anslutning till stranden, så även toaletter och parkeringsplatser. Hjälpstationen på Sibbarps sandstrand är under badsäsong bemannad av badvakter dagtid. På Sibbarps badplats finns flera utmärkta grillplatser. På kallbadhuset finns servering utav smörgåsar, kaffe och kakor. Kallbadhuset har separat herr- och damavdelning med bastu. Kallbadhuset är ett nakenbad. Badet har de senaste åren klassats ha utmärkt kvalitet.

Sibbarps badplats ligger ca 500 m söder om Sibbarpshamnen i Malmö. Badplatsen består av en lång sandstrand och större gräsmattor. Flera bryggor finns utmed stranden. Badet är ett havsbad, på ca 1 meters djup finns mindre ansamlingar av makroalger, främst olika arter av tång. Kallbadhuset ligger i den norra delen av badplatsen. Kallbadhuset har separata herr- och damavdelningar. Varje avdelning består av omklädningsrum, dusch, toalett, vedeldad bastu och två bryggor med trappa ner i vattnet.

Två större parkeringsplatser finns i anslutning till Sibbarps badplats, en vid kallbadhuset i norr och en vid Barnviken i söder. Toaletter finns längsmed badplatsen. Under badsäsong är hjälpstationen på Sibbarp bemannad dagtid av badvakter. Flera utmärkta grillplatser finns inom området. Kallbadhuset tillhandahåller omklädningsrum, dusch, toalett och bastu för dem som badar där. De serverar även smörgåsar, kakor, glass och dricka mm.

Vattnet i Sibbarps kallbadhus är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 19,6°C uppmätt 2021-06-07.

Vattenkvalitet: Sibbarp är ett registrerat EU-bad, och följaktligen tas prov på badvattnet varannan vecka sommartid för att kontrollera kvaliteten. Höst, vinter och vår kontrolleras vattenkvaliteten en gång i månaden. Provet tas vid Sibbarps Kallbadhus. Under de två senaste åren har badet varit utav utmärkt kvalitet. Kemisk status i ytvatten bedöms inom två kategorier, god och uppnår ej god. Vattnet i Öresund har god status om man exkluderar kvicksilver. Kvicksilverhalterna är ett generellt problem som gäller hela Sverige, och för att de inte ska överskugga eventuella problem med andra prioriterade ämnen exkluderas de oftast vid bedömningar. (www.vattenmyndigheterna.se) Ytvattnet i Öresund bedöms ha måttlig ekologisk status (www.vattenkartan.se) Risken för en utbredning av cyanobakterier är relativt låg i Öresund, 2-3 så kallade algblomningar under en tioårsperiod är normalt.

Sibbarps kallbadhus hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 20°C
2021-06-07
Vattenkvalitet: Tjänligt
2021-06-07

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2021-06-07 19.6°C Tjänligt Nej 41 <10
2021-06-02 15.7°C Tjänligt Nej <10 <10
2021-05-24 14.8°C Tjänligt Nej 10 <10
2021-05-24 14.8°C Tjänligt Nej 10 <10
2021-05-10 8.4°C Tjänligt Nej <10 <10
2021-05-10 8.4°C Tjänligt Nej <10 <10
2021-04-26 12.0°C Tjänligt Nej <10 <10
2021-04-26 12.0°C Tjänligt Nej <10 <10
2020-07-27 18.6°C Tjänligt m. Anm. Nej 122 <10
2020-07-13 15.0°C Tjänligt Nej <10 <10
2020-06-29 21.4°C Tjänligt Nej 10 <10
2020-06-15 18.2°C Tjänligt Nej <10 <10
2020-06-01 16.5°C Tjänligt Nej <10 <10
2020-05-18 10.4°C Tjänligt Nej <10 <10
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300
Rapporterade temperaturer:
10°C  (2021-05-30)

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Björne 2019-07-24

Malmös absolut bästa badplats med stora parkeringsytor och plats för alla samt fina toaletter och rent o snyggt. Det negativa är hundägarna som inte rättar sig av reglerna som finns och är allmänt otrevliga då de blir tillsagda. De har även kastat 12 regelskyltar i vattnet. Parkering Malmö borde vara betydligt mer aktiva med att lappa alla felparkerade fordon samt även bortforsla dem som blockerar in- och utfarter samt ställer sig i stort sett var som helst oftast p g a slöhet att inte kunna parkera några meter bort. Polisen gör som vanligt och i stort sett alla sammanhang INTE sitt jobb och lyser endast med sin frånvaro sittande i sina fordon felparkerade utanför någon hamburgerrestaurang.

Badplatser i närheten av Sibbarps kallbadhus

Sibbarp, Barnviken

Badplatsen Barnviken är en skyddad, grund vik belägen i södra Malmö. Själva badplatsen sträcker sig längs vikens östliga och norra del och består av en ca 10 meter bred sandremsa närmast vattnet som sedan övergår till en gräsmatta. Parkeringsplats, toaletter samt grillplatser finns i anslutning till badplatsen. Längst in i viken rinner Hammarsparksdiket ut. Utifrån de senaste årens provtagningar bedöms badet ha dålig kvalitet och därmed avrådan från bad.
Läs mer…

Ribersborg, Kallbadhuset

Badplatsen Ribersborg ligger centralt i Malmö och består av en långgrund sandstrand samt ett kallbadhus i den norra delen. Stranden är ca 2 km lång och hyser förutom ett handikappanpassat område även nakenbad, och flera långa bryggor. Det finns även ett område för hundbad i anslutning till hundrastplatsen norr om kallbadhuset. Längs hela Ribersborgs strand finns flera parkeringsplatser, lekplatser, grillplatser, toaletter, utomhusduschar och kiosker. Utifrån de två senaste årens provtagningar har badet fått statusen utmärkt kvalitet.
Läs mer…

Kockum Fritid

Badplats Kockum Fritid ligger i Malmö i Skåne län.
Läs mer…

Sundspromenaden

Sundspromenaden ligger i Västra Hamnen i Malmö, inte långt ifrån byggnaden Turning Torso. Badplatsen består av ett större trädäck samt 3 mindre bryggor. I närheten av badplatsen finns toalett, grönytor, caféer och restauranger, parkeringsplatser. Badet är bemannat av badvakt under badsäsongen.
Läs mer…

Simhallsbadet

Badplats Simhallsbadet ligger i Malmö i Skåne län.
Läs mer…