Badplats Klagshamns badplats

Betyg: 3/5 (18 röster)

Badplats Klagshamns badplats ligger i Malmö i Skåne län. Klagshamn badplats är belägen ute på Klagshamns udde strax söder om Bunkeflo. Badplatsen har en ca 250 meter lång sandstrand med brygga i den västra delen.

Toaletter, kiosk och parkeringsplatser finns i anslutning till badstranden. Badvattnet har varit av bra kvalitet under de senaste åren.

Klagshamn badplats är belägen ute på Klagshamns udde, söder om Bunkeflo. Badplatsen består av en ca 250 meter lång och 20 meter bred sandstrand med inslag av mindre träd, buskar och med en längsgående gräsmatta mellan stranden och Badvägen. Badet är relativt grunt. Ca 10 meter ut i vattnet finns mindre samlingar av makroalger och ålgräs. Badet är ett havsbad.

Toaletter, dusch och en mindre kiosk finns i den västra delen av badstranden. Här finns även två bryggor som är sammankopplade med en flytbrygga längst ut. Mellan dessa bryggor bildas då ett lite mer vågskyddat område. Parkeringsplatser finns i anslutning till stranden. Under badsäsong är badet bemannat med badvakter dagtid.

Vattnet i Klagshamns badplats är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 23,4°C uppmätt 2021-06-07.

Vattenkvalitet: Klagshamns badplats är ett registrerat EU-bad, och under badsäsong tas det prover på vattnet varannan vecka. 2010 klassades badvattnet ha god kvalitet enligt klassificering från badvattendirektivet 2006/7/EG. Risken för en utbredning av cyanobakterier är relativt låg i Öresund, 2-3 så kallade algblomningar under en tioårsperiod är normalt. Kemisk status i ytvatten bedöms inom två kategorier, "god" och "uppnår ej god". Vattnet i Öresund har god status om man exkluderar kvicksilver. Kvicksilverhalterna är ett generellt problem som gäller hela Sverige, och för att dessa inte ska överskugga eventuella problem med andra prioriterade ämnen exkluderas de oftast vid bedömningar. (www.vattenmyndigheterna.se) Ytvattnet i Öresund bedöms ha måttlig ekologisk status (www.vattenkartan.se)

Klagshamns badplats hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 23°C
2021-06-07
Vattenkvalitet: Tjänligt
2021-06-07

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2021-06-07 23.4°C Tjänligt Nej 30 <10
2021-06-02 15.9°C Tjänligt Nej <10 <10
2021-05-24 14.7°C Tjänligt Nej <10 <10
2021-05-24 14.7°C Tjänligt Nej <10 <10
2021-05-10 12.1°C Tjänligt Nej <10 <10
2021-05-10 12.1°C Tjänligt Nej <10 <10
2021-04-26 12.0°C Tjänligt Nej <10 <10
2021-04-26 12.0°C Tjänligt Nej <10 <10
2020-07-27 18.8°C Tjänligt Nej 83 <10
2020-07-13 15.4°C Tjänligt Nej 52 <10
2020-06-29 22.3°C Tjänligt Nej <10 <10
2020-06-15 17.9°C Tjänligt Nej 30 10
2020-06-01 17.3°C Tjänligt Nej 10 <10
2020-05-18 11.4°C Tjänligt Nej 41 <10
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300
Rapporterade temperaturer:
25°C  (2018-07-31)
24°C  (2019-06-19)
21°C  (2019-06-19)
24°C  (2019-07-25)
28°C  (2019-07-29)

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Hans 2018-07-29

Jag gillar badplatsen.Är det algblomning nu.

christian 2019-06-19

För många övernattande husbilar

Helene 2020-06-25

Åker aldrig dit igen! Rutten tång o stank, verkligen ingen skön syn av Malmös badstrand, har man glömt att städa den?

Silva 2020-08-03

Mycket alger som är ruttna och stenar tyvär

Badplatser i närheten av Klagshamns badplats

Sibbarp, Barnviken

Badplatsen Barnviken är en skyddad, grund vik belägen i södra Malmö. Själva badplatsen sträcker sig längs vikens östliga och norra del och består av en ca 10 meter bred sandremsa närmast vattnet som sedan övergår till en gräsmatta. Parkeringsplats, toaletter samt grillplatser finns i anslutning till badplatsen. Längst in i viken rinner Hammarsparksdiket ut. Utifrån de senaste årens provtagningar bedöms badet ha dålig kvalitet och därmed avrådan från bad.
Läs mer…

Sibbarps kallbadhus

Sibbarps badplats består både av en lång sandstrand men även av ett kallbadhus. Sandstranden har flera bryggor, samt en mindre långgrund del. Det finns stora gräsmattor i anslutning till stranden, så även toaletter och parkeringsplatser. Hjälpstationen på Sibbarps sandstrand är under badsäsong bemannad av badvakter dagtid. På Sibbarps badplats finns flera utmärkta grillplatser. På kallbadhuset finns servering utav smörgåsar, kaffe och kakor. Kallbadhuset har separat herr- och damavdelning med bastu. Kallbadhuset är ett nakenbad. Badet har de senaste åren klassats ha utmärkt kvalitet.
Läs mer…

Lindängsbadet

Badplats Lindängsbadet ligger i Malmö i Skåne län.
Läs mer…

Badhuset Vanningen

Badplats Badhuset Vanningen ligger i Vellinge i Skåne län.
Läs mer…

Ribersborg, Kallbadhuset

Badplatsen Ribersborg ligger centralt i Malmö och består av en långgrund sandstrand samt ett kallbadhus i den norra delen. Stranden är ca 2 km lång och hyser förutom ett handikappanpassat område även nakenbad, och flera långa bryggor. Det finns även ett område för hundbad i anslutning till hundrastplatsen norr om kallbadhuset. Längs hela Ribersborgs strand finns flera parkeringsplatser, lekplatser, grillplatser, toaletter, utomhusduschar och kiosker. Utifrån de två senaste årens provtagningar har badet fått statusen utmärkt kvalitet.
Läs mer…