Senaste algblomningsrapport

Sammanställning av de 7 senaste dagarna (20210611 - 20210617): Blomningar har den senaste veckan noterats i östra delen av mellersta Östersjön, samt i sydöstra Östersjön. Utfärdat av: J. Johansson
2021-06-17

Cyanobakterier 2021-06-17
Summering algblomning sju dagar
Källa: Smhi.

Badplats Stensö Flundran

Badplats Stensö Flundran är ett havsbad i Kalmar i Kalmar län.

Vattnet i Stensö Flundran är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 19,0°C uppmätt 2021-06-07.

Stensö Flundran hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 19°C
2021-06-07
Vattenkvalitet: Tjänligt
2021-06-07

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2021-06-07 19.0°C Tjänligt Nej 10 10
2020-07-21 20.0°C Tjänligt Nej 10 <10
2020-06-23 17.0°C Tjänligt Nej 4 <10
2020-06-09 17.0°C Tjänligt Nej 10 10
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Stensö Flundran

Långviken

Badplats Långviken ligger i Kalmar i Kalmar län.
Läs mer…

Kalmarsundsparken

Badplats Kalmarsundsparken ligger i Kalmar i Kalmar län.
Läs mer…

Tjärhovsbadet

Badplats Tjärhovsbadet ligger i Kalmar i Kalmar län.
Läs mer…

Äventyrsbadet i Kalmar

Badplats Äventyrsbadet i Kalmar ligger i Kalmar i Kalmar län.
Läs mer…

Ekö

Badplats Ekö ligger i Kalmar i Kalmar län.
Läs mer…