Senaste algblomningsrapport

Sammanställning av de 7 senaste dagarna (20210613 - 20210619): Blomningar har den senaste veckan noterats i sydöstra och mellersta Östersjön främst i de östra delarna, samt i Hanöbukten. Utfärdat av: J. Johansson
2021-06-19

Cyanobakterier 2021-06-19
Summering algblomning sju dagar
Källa: Smhi.

Badplats Ekö

Badplats Ekö är ett havsbad i Kalmar i Kalmar län.

Vattnet i Ekö är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 22,0°C uppmätt 2021-06-07.

Ekö hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 22°C
2021-06-07
Vattenkvalitet: Tjänligt
2021-06-07

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2021-06-07 22.0°C Tjänligt Nej 1 <10
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Ekö 2020-08-23

Kanonbra

Badplatser i närheten av Ekö

Stensö Flundran

Badplats Stensö Flundran ligger i Kalmar i Kalmar län.
Läs mer…

Långviken

Badplats Långviken ligger i Kalmar i Kalmar län.
Läs mer…

Kalmarsundsparken

Badplats Kalmarsundsparken ligger i Kalmar i Kalmar län.
Läs mer…

Äventyrsbadet i Kalmar

Badplats Äventyrsbadet i Kalmar ligger i Kalmar i Kalmar län.
Läs mer…

Tjärhovsbadet

Badplats Tjärhovsbadet ligger i Kalmar i Kalmar län.
Läs mer…