Senaste algblomningsrapport

Sammanställning av de 7 senaste dagarna (20210613 - 20210619): Blomningar har den senaste veckan noterats i sydöstra och mellersta Östersjön främst i de östra delarna, samt i Hanöbukten. Utfärdat av: J. Johansson
2021-06-19

Cyanobakterier 2021-06-19
Summering algblomning sju dagar
Källa: Smhi.

Badplats Tallhagen

Badplats Tallhagen är ett havsbad i Kalmar i Kalmar län.

Vattnet i Tallhagen är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 24,0°C uppmätt 2021-06-07.

Tallhagen hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 24°C
2021-06-07
Vattenkvalitet: Tjänligt
2021-06-07

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2021-06-07 24.0°C Tjänligt Nej <1 <10
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300
Rapporterade temperaturer:
21°C  (2021-06-17)

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Tallhagen

Svinö

Badplats Svinö ligger i Kalmar i Kalmar län.
Läs mer…

Jutnabben

Badplats Jutnabben ligger i Kalmar i Kalmar län.
Läs mer…

Kindbergsudde

Badplats Kindbergsudde ligger i Kalmar i Kalmar län.
Läs mer…

Kattrumpan

Badplats Kattrumpan ligger i Kalmar i Kalmar län.
Läs mer…

Bergavik

Badplats Bergavik ligger i Kalmar i Kalmar län.
Läs mer…