Senaste algblomningsrapport

Sammanställning av de 7 senaste dagarna (20210611 - 20210617): Blomningar har den senaste veckan noterats i östra delen av mellersta Östersjön, samt i sydöstra Östersjön. Utfärdat av: J. Johansson
2021-06-17

Cyanobakterier 2021-06-17
Summering algblomning sju dagar
Källa: Smhi.

Badplats Jutnabben

Badplats Jutnabben är ett havsbad i Kalmar i Kalmar län.

Vattnet i Jutnabben är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 18,0°C uppmätt 2021-06-08.

Jutnabben hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 18°C
2021-06-08
Vattenkvalitet: Tjänligt
2021-06-08

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2021-06-08 18.0°C Tjänligt Nej <1 <10
2020-07-20 22.0°C Tjänligt Nej 1 10
2020-06-22 18.0°C Tjänligt Nej <1 <10
2020-06-08 16.0°C Tjänligt Nej 3 <10
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Jutnabben

Tallhagen

Badplats Tallhagen ligger i Kalmar i Kalmar län.
Läs mer…

Svinö

Badplats Svinö ligger i Kalmar i Kalmar län.
Läs mer…

Kindbergsudde

Badplats Kindbergsudde ligger i Kalmar i Kalmar län.
Läs mer…

Äventyrsbadet i Kalmar

Badplats Äventyrsbadet i Kalmar ligger i Kalmar i Kalmar län.
Läs mer…

Kattrumpan

Badplats Kattrumpan ligger i Kalmar i Kalmar län.
Läs mer…