Badplats Hättebaden

Badplats Hättebaden ligger i Tranås i Jönköpings län. Hätte badplats ligger i sjön Sommen ca 3 km från Tranås centrum belägen i norra Jönköpings län. Badplatsen består av en udde samt en vik med ca 300 meter sandstrand.

Vid badet finns bryggor, hopptorn, omklädningsrum och toaletter. Badvattnet utgör en del av sjön Sommen , som är 132 km2 stor.

Badplatsen ligger i sjön Sommen i Tranås kommun, det är kommunens största badplats med ca 400 badande per dag. Badet ligger på en udde och en vik. I viken är det ca 300 meter sandstrand och stenbotten. Ute på badplatsens udde och några meter upp från sandstranden i viken finns stora gräsytor. Badet är inte långgrunt, utanför bryggan är djupet mer än två meter. Siktdjupet är normalt större än tre meter. Växtligheten kring badet är mest tall och björk.

Badplatsen ligger i anslutning till Hätte camping (året runt camping) och vid badplatsen ligger restaurant, servicebutik, allmänna toaletter, minigolf, ångbåtsbrygga med gästplatser, musikscen, handikappomklädningsrum, ramp ner i vattnet för handikappade och kanot- och båtuthyrning. Intill badet finns parkering.

Vattnet i Hättebaden är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 17,5°C uppmätt 2020-07-29.

Vattenkvalitet: Sjön Sommen har god ekologisk status men uppnår inte god kemisk ytvattenstatus (klassning från 2009). Det finns risk för att cyanobakterier kan uppträda. Det sker inte varje år. Cyanobakterier har enligt uppgift förekommit i sjön Sommen sedan många hundra år. Blomning av alger, främst planktonalger, kan ske. Det förekommer då och då. Det finns inte något särskilt som kan pekas ut som orsak till blommning av alger och cyanobakterier. Därför är det det svårt att vidta åtgärder för att förhindra blomningen. Vattenmyndigheten Södra Östersjöns åtgärdplan för att uppnå god status kommer troligen att ha en gynsam effekt.

Hättebaden hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 18°C
2020-07-29
Vattenkvalitet: Tjänligt
2020-07-29

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2020-07-29 17.5°C Tjänligt Nej 40 4
2020-07-21 19.0°C Tjänligt m. Anm. Nej 201 4
2020-07-15 16.5°C Tjänligt m. Anm. Nej 727 44
2020-06-29 23.0°C Tjänligt Nej 11 2
2020-06-24 20.9°C Tjänligt m. Anm. Nej 365 16
2020-06-10 17.0°C Tjänligt Nej 2 7
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Hättebaden

Simhall

Badplats Simhall ligger i Tranås i Jönköpings län.
Läs mer…

Sommen, Blåvik

Badplats Sommen, Blåvik ligger i Boxholm i Östergötlands län.
Läs mer…

Illern

Badplats Illern ligger i Tranås i Jönköpings län.
Läs mer…

Trollsjön

Badplats Trollsjön ligger i Tranås i Jönköpings län.
Läs mer…

Strånnasjön

Badplats Strånnasjön ligger i Tranås i Jönköpings län.
Läs mer…