Badplats Vättern, Domsand

Betyg: 3.2/5 (37 röster)

Badplats Vättern, Domsand ligger i Habo i Jönköpings län. Domsands badplats är ett bad som har karaktären av ett bad vid havet. Badplatsen ligger vid en bukt strax norr om Domnåns utlopp i Vättern och har en sträcka om ca 240 m sandstrand.

Det är klassat som EU-bad av Habo kommun enligt direktiv 2006/7/EG. Badvattnet utgör en del av ytvattenförekomst Vättern, som är del av Vätterns yta om 1850,8 km2, rapporterad enligt ramdirektivet för vatten. Vid badplatsen finns två badbryggor

Badplatsen ligger vid landskapsgränsen mellan Småland och Västergötland, strax norr om Domnåns utlopp som är landskapsgräns. Stranden består främst en fin ljus sand och saknar gräsytor för vistelse. Detta ger stranden en karaktär av ett bad vid havet. Intill badplatsen ligger en småbåtshamn. Vid badplatsen finns två badbryggor, vid den ena bryggan finns anordningar för rullstolsbundna att komma ner till vattnet.

Badplatsen ligger ca.110 m från Habo Camping och stugby. Sommartid så finns en enklare "sommarkiosk", toaletter fört badgästerna finns i intilliggande småbåtshamnens servicebyggnad, plan för volleybollspel finns samt att särskilda ramper finns ner till badbrygga för rullstolsbundna. En större bilparkering finns ca 70 m i riktning mot campingplatsen.

Senast uppmätta temperatur var 17,0°C uppmätt 2022-08-01.

Varamobaden 2022-08-23
Barnvänlig med en kilometer lång badstrand av gul sand.
UV-index
17:00
1
18:00
0
19:00
0
20:00
0
21:00
0
22:00
0
Vättern, Domsand på kartan
Senaste vattenprover
Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2022-08-01 17.0°C Tjänligt Nej 10 <1
2022-07-04 15.0°C Tjänligt Nej <1 <1
2022-06-07 12.0°C Tjänligt Nej 7 13
Gränsvärden
  Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.

Rapporterade temperaturer
Temp Datum
10°C 2022-08-06
17°C 2022-07-11
24°C 2022-06-29
16.5°C 2022-06-25
23°C 2022-06-17
Rapportera vattentemperatur:

Bilder i närheten av Vättern, Domsand

jd.eriksson
Foto: jd.eriksson @Flickr.
Martin Destroyer
Foto: Martin Destroyer @Flickr.
villagatan17
Foto: villagatan17 @Flickr.
Patrik Estius
Foto: Patrik Estius @Flickr.
Patrik Estius
Foto: Patrik Estius @Flickr.
Har du en bra bild från Vättern, Domsand?
Genom att ladda upp en bild intygar du att du äger bilden och att den får visas på allabadplatser.se.

Recensioner av Vättern, Domsand

Varamobaden 2022-08-23
Barnvänlig med en kilometer lång badstrand av gul sand.
Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser nära Vättern, Domsand

Brunstorpsbadet ⟼ 10.9 km bort
Badplats Brunstorpsbadet ligger i Jönköping i Jönköpings län.
Furusjön ⟼ 11.2 km bort
Furusjös badplats är relativ liten badplats. Badplatsen ligger i östra ändan av Furusjön och har en sträcka av 100 m sandstrand. Det är klassat som EU-bad av Habo kommun enligt direktiv 2006/7/EG. Badvattnet utgör en del av Knipåns avrinningsområde till Vättern (SE642772-138844) som är 0,33 km2 stort, rapporterad enligt ramdirektivet för vatten. Vid badet finns badbryggor.
Hunnerydsbadet ⟼ 11.5 km bort
Badplats Hunnerydsbadet ligger i Jönköping i Jönköpings län.
Axamobadet ⟼ 11.7 km bort
Axamosjön tillhör Vätterns vattensystem. Sjön saknar utlopp och avvattnas via grundvattnet till Lillån och Dunkehallaån. Sjön är belägen ca 5 km väster om Jönköping. Höjden över havet är 220 m, dvs ca 130 m över Vättern. Axamosjön är en oligotrof klarvattensjö med en areal på 0,26 km2 och ett största djup på 13 m. Stränderna är huvudsakligen sandiga med glesa bestånd av bladvass samt rikligt med kortskottsväxter. Sjön omges mestadels av tallskog med inslag av odlad mark fr a i nordväst. Omgivningen består av skogs- och odlingsmark. Sandstranden är ca 200 meter lång. Sjön och dess omgivningar har ett stort värde som friluftsområde.
Vätterstranden ⟼ 11.8 km bort
Vättern har en yta av 1856 km2. Medeldjup 40 meter. Vättern erbjuder under gynsamma betingelser mycket goda möjligheter till bad centralt i Jönköping. Vätterstranden utgörs av en drygt 1,5 km lång sandstrand.
Sannabadet ⟼ 12 km bort
Badplats Sannabadet ligger i Jönköping i Jönköpings län.
Sannabadet, Särlavägen ⟼ 12 km bort
Badplats Sannabadet, Särlavägen ligger i Jönköping i Jönköpings län.
Rosenlundsbadet ⟼ 12.2 km bort
Badplats Rosenlundsbadet ligger i Jönköping i Jönköpings län.
Rocksjöbadet ⟼ 12.2 km bort
Badplats Rocksjöbadet ligger i Jönköping i Jönköpings län.
Oset ⟼ 12.6 km bort
Badplats Oset ligger i Jönköping i Jönköpings län.
Simma lugnt! Källa för vattenprover och information: Havs- och vattenmyndigheten, användare av sidan och Habos kommun.
Denna webbplats använder Flickr API men är inte godkänd eller certifierad av Flickr.
This website uses the Flickr API but is not endorsed or certified by Flickr.
Källa för satellitavläst vattentemperatur: Copernicus Sentinel satellit data från European Space Agency.