Badplats Vättern, Domsand

Betyg: 3/5 (23 röster)

Badplats Vättern, Domsand ligger i Habo i Jönköpings län. Domsands badplats är ett bad som har karaktären av ett bad vid havet. Badplatsen ligger vid en bukt strax norr om Domnåns utlopp i Vättern och har en sträcka om ca 240 m sandstrand.

Det är klassat som EU-bad av Habo kommun enligt direktiv 2006/7/EG. Badvattnet utgör en del av ytvattenförekomst Vättern, som är del av Vätterns yta om 1850,8 km2, rapporterad enligt ramdirektivet för vatten. Vid badplatsen finns två badbryggor

Badplatsen ligger vid landskapsgränsen mellan Småland och Västergötland, strax norr om Domnåns utlopp som är landskapsgräns. Stranden består främst en fin ljus sand och saknar gräsytor för vistelse. Detta ger stranden en karaktär av ett bad vid havet. Intill badplatsen ligger en småbåtshamn. Vid badplatsen finns två badbryggor, vid den ena bryggan finns anordningar för rullstolsbundna att komma ner till vattnet.

Badplatsen ligger ca.110 m från Habo Camping och stugby. Sommartid så finns en enklare "sommarkiosk", toaletter fört badgästerna finns i intilliggande småbåtshamnens servicebyggnad, plan för volleybollspel finns samt att särskilda ramper finns ner till badbrygga för rullstolsbundna. En större bilparkering finns ca 70 m i riktning mot campingplatsen.

Vattnet i Vättern, Domsand är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 14,0°C uppmätt 2021-06-07.

Vattenkvalitet: Vättern har god ekologisk och kemisk status

Vättern, Domsand hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 14°C
2021-06-07
Vattenkvalitet: Tjänligt
2021-06-07

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2021-06-07 14.0°C Tjänligt Nej 1 <1
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300
Rapporterade temperaturer:
16°C  (2018-06-03)
12°C  (2018-07-23)
24°C  (2019-07-28)
22°C  (2020-06-26)
14°C  (2020-07-18)

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Vättern, Domsand

Brunstorpsbadet

Badplats Brunstorpsbadet ligger i Jönköping i Jönköpings län.
Läs mer…

Brunstorpsbadet

Badplats Brunstorpsbadet ligger i Jönköping i Jönköpings län.
Läs mer…

Furusjön

Furusjös badplats är relativ liten badplats. Badplatsen ligger i östra ändan av Furusjön och har en sträcka av 100 m sandstrand. Det är klassat som EU-bad av Habo kommun enligt direktiv 2006/7/EG. Badvattnet utgör en del av Knipåns avrinningsområde till Vättern (SE642772-138844) som är 0,33 km2 stort, rapporterad enligt ramdirektivet för vatten. Vid badet finns badbryggor.
Läs mer…

Hunnerydsbadet

Badplats Hunnerydsbadet ligger i Jönköping i Jönköpings län.
Läs mer…

Axamobadet

Axamosjön tillhör Vätterns vattensystem. Sjön saknar utlopp och avvattnas via grundvattnet till Lillån och Dunkehallaån. Sjön är belägen ca 5 km väster om Jönköping. Höjden över havet är 220 m, dvs ca 130 m över Vättern. Axamosjön är en oligotrof klarvattensjö med en areal på 0,26 km2 och ett största djup på 13 m. Stränderna är huvudsakligen sandiga med glesa bestånd av bladvass samt rikligt med kortskottsväxter. Sjön omges mestadels av tallskog med inslag av odlad mark fr a i nordväst. Omgivningen består av skogs- och odlingsmark. Sandstranden är ca 200 meter lång. Sjön och dess omgivningar har ett stort värde som friluftsområde.
Läs mer…