Badplats Djursjön

Betyg: 4/5 (7 röster)

Badplats Djursjön ligger i Mölndal i Västra Götalands län. Stora Djursjön är en 50,2 ha stor sjö belägen i Västra Götaland. Den har en badplats som ej är kommunal men den provtas ändå 2 gånger under badvattensäsongen då Mölndals stad under många år arrangerat resor dit för barn och ungdomar.

Sjön är en näringsfattig, försurad klarvattensjö där fritt fiske gäller för allmänheten. Djursjöområdet är ett skogsrikt strövområde.

Badplatsen ligger i Mölndal stad och gränsar till Kungsbacka kommun. Stranden består av gräs och klippor. Tar man bilen till Djursjön får man parkera den ca 1 km från sjön och promenera den sista biten då vägen är avstäng med en bom.

Toalett (finns utplacerad under vecka 25-28) och grillplats.

Vattnet i Djursjön är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 19,0°C uppmätt 2020-07-06.

Vattenkvalitet: Utgör ej en del av en vattenförekomst enligt ramdirektivet för vatten.

Djursjön hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 19°C
2020-07-06
Vattenkvalitet: Tjänligt
2020-07-06

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2020-07-06 19.0°C Tjänligt Nej 7 <10
2020-06-08 21.0°C Tjänligt Nej 4 10
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Isabelle Lindhägn 2017-04-08

Badplatsen vid Djursjön är ju en allmänning. Kan man få tillgång på bomnyckeln (utbyte att man betalar en del av vägavgiften) om man har del i allmänningen? Hör gärna av er! Maila gärna! Lindhagn@gmail.com

boende i byn Strekered 2017-06-25

För mycket barn,så vi i byn kan inte bada vissa tider Bommen är numera 3,5 km från Hällesåkersvägen.Mölndals kommun satte upp den för 3 år sedan

Johan 2020-06-01

Detta stämmer inte: ...där fritt fiske gäller för allmänheten... Det är fiskeförbud i hela sjön förutom vid vissa tillfällen som kommunen Mölndal/Kungsbacka håller i. Dessa tillfällen kräver då fiskekort.

Badplatser i närheten av Djursjön

Södra Barnsjön

Badvattnet Södra Barnsjön är en 5,9 ha stor sjö som belägen i Västra Götaland. Den är måttligt näringsrik och kalkades på grund av lågt pH under 80-talet. Fiskfaunan i sjön består av abborre, gädda och ål, dessutom har renbåge planteras ut i sjön. För fiske krävs fiskekort. I sjön finns en sötvattenparasit som lever på snäckor som ibland förosakar irritation för badande under varma somrar. Södra Barnsjön är registrerad som ett EU-bad av Mölndals stad enligt direktiv 2006/7/EG. Se karta för provtagningspunkt. Badvattnet har de senaste två åren fått bedömningen utmärkt kvalitet vid klassificering enligt badvattendirektiv 2006/7/EG.
Läs mer…

Nordsjön

Badplats Nordsjön ligger i Mölndal i Västra Götalands län.
Läs mer…

Västra Ingsjön

Badvattnet Västra Ingsjön är en 209 ha stor sjö belägen i Västra Götaland. Sjön ligger i ett område med relativt magra marker och näringsfattiga sjöar. Fiskfaunan består av utplanterad öring. Siklöja har tidigare förekommit i sjön. Fiskekort krävs. Västra Ingsjön är registrerad som ett EU-bad av Mölndals stad enligt direktiv 2006/7/EG. Se karta för provtagningspunkt. Badvattnet har de senaste två åren fått bedömningen utmärkt kvalitet vid klassificering enligt badvattendirektiv 2006/7/EG.
Läs mer…

Tulebosjön

Tulebosjön är en 30,1 ha stor sjö belägen i Västra Götaland. Marken runtom sjön består av bostadsområden samt jordsbruksmark och skogsmark. Tulebosjön är en näringsrik sjö med relativt hög ledningsförmåga och höga alkalinitets- och färgvärden vilket medför att den har klarat sig bra från försurning. Fiskfaunan består av abborre, mört, sarv och björkna. Tulebosjön är registrerad som ett EU-bad av Mölndals stad enligt direktiv 2006/7/EG. Se karta för provtagningspunkt. Badvattnet har de senaste två åren fått bedömningen utmärkt kvalitet vid klassificering enligt badvattendirektiv 2006/7/EG.
Läs mer…

Stora Iglakärr

Badplats Stora Iglakärr ligger i Kungsbacka i Hallands län.
Läs mer…