Badplats Södra Långvattnet

Betyg: 3/5 (8 röster)

Badplats Södra Långvattnet ligger i Mölndal i Västra Götalands län. Badvattnet Södra Långevattnet är en 11 ha stor sjö belägen i Västra Götaland. Sjön har regelbundet kalkats sedan mitten av 1960-talet.

Fiskfaunan i sjön består förutom av utplanterade bäckröding, regnbåge och öring av bland annat gädda, sutare, ål och småspigg. För fiske krävs fiskekort. Södra Långevattnet användes tidigare som vattentäkt, men numera sker inget uttag. Badvattnet har de senaste två åren fått bedömningen utmärkt kvalitet vid klassificering enligt badvattendirektiv 2006/7/EG.

Södra Långevattnet är en liten naturbadplats med klippor vid Kikåsleden, Skyttegatan i Mölndals stad. Service

Service saknas.

Vattnet i Södra Långvattnet är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 20,5°C uppmätt 2020-07-27.

Vattenkvalitet: Utgör ej en del av en vattenförekomst enligt ramdirektivet för vatten.

Södra Långvattnet hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 21°C
2020-07-27
Vattenkvalitet: Tjänligt
2020-07-27

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2020-07-27 20.5°C Tjänligt Nej 9 <10
2020-07-06 20.1°C Tjänligt Nej 44 <10
2020-06-08 18.9°C Tjänligt Nej 2 <10
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300
Rapporterade temperaturer:
29°C  (2020-07-09)

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Kdkdj 2017-05-25

Den är jätte bra och fint vatten

Södra långevattnet 2021-06-07

Jag tycker den bra.

Badplatser i närheten av Södra Långvattnet

Kikås långvatten

Badplats Kikås långvatten ligger i Mölndal i Västra Götalands län.
Läs mer…

Stensjön väster

Badvattnet Stensjön är en näringsrik sjö, ca 45 ha stor, med två kommunala badplatser belägen i Västra Götaland. Den är förbunden med Rådasjön, Mölndals stads vattentäkt, genom det sk Ståloppet. Stensjön har en mycket snabb vattenomsättning, ca 11 dygn, och den har en artrik fauna. I sjön finns bland annat flodkräfta. Badvattnet har de senaste två åren fått bedömningen utmärkt kvalitet vid klassificering enligt badvattendirektiv 2006/7/EG.
Läs mer…

Horsikan

Badvattnet Horsikan är en relativt liten sjö belägen i Västra Götaland. Det är en barnvänlig sjö med grässtränder. Vid badet finns en brygga. I området finns vindskydd samt anslutning till Bohusleden. Horsikans badplats når man från Horsikagatan. Parkera intill bollplanen, därefter får man gå cirka 300 meter på en bergsrygg. Badet har de senaste åren fått bedömningen utmärkt kvalitet vid klassificering enligt badvattendirektiv 2006/7/EG.
Läs mer…

Rådasjön

Badvattnet Rådasjön är en 210 ha stor sjö, belägen i Västra Götaland. Det är en handikappsanpassad badplats med brygga. Rådasjön är en måttligt näringsrik sjö med artrik fiskfauna. Rådasjön är även dricksvattentäkt för Mölndals stad. Rådasjön är registrerad som ett EU-bad av Mölndals stad enligt direktiv 2006/7/EG. Se karta för provtagningspunkt. Badvattnet har de senaste två åren fått bedömningen utmärkt kvalitet vid klassificering enligt badvattendirektiv 2006/7/EG.
Läs mer…

Stensjön, John Halls väg

Badplats Stensjön, John Halls väg ligger i Mölndal i Västra Götalands län.
Läs mer…