Badplatsen Vänern S Bottenviken

Badplatsen Vänern S Bottenviken ligger i Karlstad i Värmlands län. Södra Bottenviken är beläget i en vik av Vänern, Karlstad kommun.

Badvattnet har de senaste två åren fått bedömningen utmärkt vid klassificeringen enligt badvattendirektiv 2006/77EG

Bottenviken ligger utanför Väse i Karlstads kommun. Badplatsen har en 3 meter bred och 25 meter lång sandstrand med stora gräsytor. Badplatsen är långgrund.

Badplatsen har omklädningsrum, torrklosett och soptunnor.

Vattnet i Vänern S Bottenviken är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 20,0°C uppmätt 2019-07-17.

Vattenkvalitet: Del av vattenförekomst enligt ramdirektivet för vatten. Ekologisk status: God Kemisk status: God

Vänern S Bottenviken hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Väderdata från Yr.no
Vattentemp: 20°C
2019-07-17
Vattenkvalitet: Tjänligt
2019-07-17

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2019-07-17 20.0°C Tjänligt Nej 54 <10
2019-07-15 20.0°C Tjänligt m. Anm. Nej 200 10
2019-06-24 19.5°C Tjänligt Nej 14 20
2019-06-03 15.0°C Tjänligt Nej 2 <10
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Vänern S Bottenviken

Vänern, Rudsberg Strandvik

Badplatsen Vänern, Rudsberg Strandvik ligger i Kristinehamn i Värmlands län.
Läs mer…

Vänern, Björnrukan

Badplatsen ligger i en vik av Vänern, Karlstad kommun. Den består av två badplatser ntill varann som ligger i ett naturreservat. Badvattnet är registrerat som sk EU-bad av karlstad kommun enligt direktiv 2006/7/EG. Badvattnet har de senaste två åren fått bedömningen utmärkt vid klassificeringen enligt badvattendirektiv 2006/77EG
Läs mer…

Vänern, Strandvik

Badplatsen Vänern, Strandvik ligger i Karlstad i Värmlands län.
Läs mer…

Vänern Kungsnäs

Badplatsen Vänern Kungsnäs ligger i Karlstad i Värmlands län.
Läs mer…

Vänern Alster

Badet ligger i Alster vid en liten vik i Vänern som är sveriges största insjö. Badvattnet är registrerat som sk EU-bad av karlstad kommun enligt direktiv 2006/7/EG. Badvattnet har de senaste två åren fått bedömningen utmärkt vid klassificeringen enligt badvattendirektiv 2006/77EG
Läs mer…