Badplats Mariebergsskogen

Badplats Mariebergsskogen ligger i Karlstad i Värmlands län. Mariebergsskogen ligger vid Mariebergsviken I Karlstads kommun och är en del av Vänern. Badvattnet är registrerat som sk EU.

bad av karlstad kommun enligt direktiv 2006/7 EG. Badvattnet har de två senaste åren fått bedömningen bra vid klassificering enligt badvattendirektivet.

Mariebergsskogen ligger vid Mariebergsviken I Karlstads kommun och är en del av Vänern. Den har 15 meter bred sandstrand med stora gräsytor: Strandzonen är 100 m.

Badet har omklädningshytter, toaletter, soptunnor samt kiosk.En stor lekplats och minigolfbana finns i närheten.

Vattnet i Mariebergsskogen är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 19,5°C uppmätt 2021-06-08.

Vattenkvalitet: Del av vattenförekomst enligt ramdirektivet för vatten. Ekologisk status: God Kemisk status: God

Mariebergsskogen hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 20°C
2021-06-08
Vattenkvalitet: Tjänligt
2021-06-08

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2021-06-08 19.5°C Tjänligt Nej 69 40
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Mariebergsskogen

Vänern Orrleken

Badplats Vänern Orrleken ligger i Karlstad i Värmlands län.
Läs mer…

Sundstatjärn

Sundstatjärn är en sk restsjö som avsnörts av Klarälven. Inga synliga till eller utlopp. Badvattnet är registrerat som sk EU-bad av karlstad kommun enligt direktiv 2006/7/EG. Badvattnet har de senaste två åren fått bedömningen bra vid klassificeringen enligt badvattendirektiv 2006/77EG
Läs mer…

Sundstabadet

Badplats Sundstabadet ligger i Karlstad i Värmlands län.
Läs mer…

Hammars Uddes östra strand

Badplats Hammars Uddes östra strand ligger i Hammarö i Värmlands län.
Läs mer…

Kroppkärrssjön

Badvattnet är en restsjö av Klarälven , beläget i Karlstad kommun. Badvattnet är registrerat som sk EU-bad av karlstad kommun enligt direktiv 2006/7/EG. Badvattnet har de senaste två åren fått bedömningen utmärkt vid klassificeringen enligt badvattendirektiv 2006/77EG
Läs mer…