Badplatsen Vänern Alster

Badplatsen Vänern Alster ligger i Karlstad i Värmlands län. Badet ligger i Alster vid en liten vik i Vänern som är sveriges största insjö. Badvattnet är registrerat som sk EU-bad av karlstad kommun enligt direktiv 2006/7/EG.

Badvattnet har de senaste två åren fått bedömningen utmärkt vid klassificeringen enligt badvattendirektiv 2006/77EG

Badet ligger i Alster vid Vänern, stranden har en 20 meter bred och 20 meter lång sandstrand. En del klippor finns vid sidan av badet. Badet är långgrunt

Badet har en brygga. Simskola anordnas sommartid. Badet har omklädningshytter, torrklosett och soptunnor.

Vattnet i Vänern Alster är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 20,0°C uppmätt 2019-07-15.

Vattenkvalitet: Del av vattenförekomst enligt ramdirektivet för vatten. Ekologisk status: God Kemisk status: Uppnår ej god

Vänern Alster hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Väderdata från Yr.no
Vattentemp: 20°C
2019-07-15
Vattenkvalitet: Tjänligt
2019-07-15

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2019-07-15 20.0°C Tjänligt Nej 34 20
2019-06-24 20.5°C Tjänligt Nej 13 10
2019-06-03 17.0°C Tjänligt Nej 52 <10
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Vänern Alster

Örsholmstjärn

Badplatsen ligger vid Örsholmstjärn i Karlstad kommun. Det är en liten tjärn och har inga synliga in och utlopp utan dräneras genom sandlager ut mot Klarälven. Badvattnet är registrerat som sk EU-bad av karlstad kommun enligt direktiv 2006/7/EG. Badvattnet har de senaste två åren fått bedömningen utmärkt vid klassificeringen enligt badvattendirektiv 2006/77EG
Läs mer…

Kroppkärrssjön

Badvattnet är en restsjö av Klarälven , beläget i Karlstad kommun. Badvattnet är registrerat som sk EU-bad av karlstad kommun enligt direktiv 2006/7/EG. Badvattnet har de senaste två åren fått bedömningen utmärkt vid klassificeringen enligt badvattendirektiv 2006/77EG
Läs mer…

Vänern, Tynäsudden

Badplatsen Vänern, Tynäsudden ligger i Hammarö i Värmlands län.
Läs mer…

Vänern Kungsnäs

Badplatsen Vänern Kungsnäs ligger i Karlstad i Värmlands län.
Läs mer…

Sundstabadet

Badplatsen Sundstabadet ligger i Karlstad i Värmlands län.
Läs mer…