Badplats Vänern, Björnrukan

Betyg: 4/5 (2 röster)

Badplats Vänern, Björnrukan ligger i Karlstad i Värmlands län. Badplatsen ligger i en vik av Vänern, Karlstad kommun. Den består av två badplatser ntill varann som ligger i ett naturreservat.

Badvattnet är registrerat som sk EU-bad av karlstad kommun enligt direktiv 2006/7/EG. Badvattnet har de senaste två åren fått bedömningen utmärkt vid klassificeringen enligt badvattendirektiv 2006/77EG

Badplatsen består av två badplatser intill varandra avskilda av ett skogsområde. Båda badplatserna har ca 25meter bred sandstrand som övergår i strandskog bestående av tall och björk. Strandzonen är ca 300meter, Badplatsen ligger i ett naturreservat.

Badplatsen har torrklosett och soptunnor

Vattnet i Vänern, Björnrukan är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 20,0°C uppmätt 2021-06-07.

Vattenkvalitet: Del av vattenförekomst enligt ramdirektivet för vatten. Ekologisk status: God Kemisk status: God

Vänern, Björnrukan hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 20°C
2021-06-07
Vattenkvalitet: Tjänligt
2021-06-07

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2021-06-07 20.0°C Tjänligt Nej 1 <10
2020-08-03 19.5°C Tjänligt Nej 88 40
2020-07-13 18.5°C Tjänligt Nej 2 <10
2020-06-22 19.0°C Tjänligt Nej 1 <10
2020-06-01 16.5°C Tjänligt Nej <1 <10
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Vänern, Björnrukan

Vänern S Bottenviken

Södra Bottenviken är beläget i en vik av Vänern, Karlstad kommun. Badvattnet har de senaste två åren fått bedömningen utmärkt vid klassificeringen enligt badvattendirektiv 2006/77EG
Läs mer…

Vänern, Rudsberg Strandvik

Badplats Vänern, Rudsberg Strandvik ligger i Kristinehamn i Värmlands län.
Läs mer…

Vänern, Strandvik

Badplats Vänern, Strandvik ligger i Karlstad i Värmlands län.
Läs mer…

Vänern Kungsnäs

Badplats Vänern Kungsnäs ligger i Karlstad i Värmlands län.
Läs mer…

Kiviksudden

Badplats Kiviksudden ligger i Hammarö i Värmlands län.
Läs mer…