Badplats Sundstatjärn

Badplats Sundstatjärn ligger i Karlstad i Värmlands län. Sundstatjärn är en sk restsjö som avsnörts av Klarälven. Inga synliga till eller utlopp.

Badvattnet är registrerat som sk EU-bad av karlstad kommun enligt direktiv 2006/7/EG. Badvattnet har de senaste två åren fått bedömningen bra vid klassificeringen enligt badvattendirektiv 2006/77EG

Badplatsen ligger i Sundstatjärn i Karlstad, sandstranden är 20 meterbred och har en strandzon av 100 meter. Badplatsen omges av stora gräsytor.

soptunnor

Vattnet i Sundstatjärn är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 21,5°C uppmätt 2021-06-08.

Vattenkvalitet: Del av vattenförekomst enligt ramdirektivet för vatten. Ekologisk status: Måttlig Kemisk status: God

Sundstatjärn hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 22°C
2021-06-08
Vattenkvalitet: Tjänligt
2021-06-08

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2021-06-08 21.5°C Tjänligt Nej 26 <10
2020-08-04 21.0°C Tjänligt Blomning 14 10
2020-07-14 19.5°C Tjänligt Blomning 11 <10
2020-07-01 23.5°C Tjänligt Blomning 36 <10
2020-06-29 24.5°C Tjänligt Blomning 54 <10
2020-06-25 23.0°C Tjänligt m. Anm. Blomning 490 <10
2020-06-23 22.5°C Otjänligt Blomning 460 420
2020-06-02 20.0°C Tjänligt Nej 11 <10
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Sundstatjärn

Sundstabadet

Badplats Sundstabadet ligger i Karlstad i Värmlands län.
Läs mer…

Kroppkärrssjön

Badvattnet är en restsjö av Klarälven , beläget i Karlstad kommun. Badvattnet är registrerat som sk EU-bad av karlstad kommun enligt direktiv 2006/7/EG. Badvattnet har de senaste två åren fått bedömningen utmärkt vid klassificeringen enligt badvattendirektiv 2006/77EG
Läs mer…

Vänern Orrleken

Badplats Vänern Orrleken ligger i Karlstad i Värmlands län.
Läs mer…

Örsholmstjärn

Badplatsen ligger vid Örsholmstjärn i Karlstad kommun. Det är en liten tjärn och har inga synliga in och utlopp utan dräneras genom sandlager ut mot Klarälven. Badvattnet är registrerat som sk EU-bad av karlstad kommun enligt direktiv 2006/7/EG. Badvattnet har de senaste två åren fått bedömningen utmärkt vid klassificeringen enligt badvattendirektiv 2006/77EG
Läs mer…

Mariebergsskogen

Mariebergsskogen ligger vid Mariebergsviken I Karlstads kommun och är en del av Vänern. Badvattnet är registrerat som sk EU.bad av karlstad kommun enligt direktiv 2006/7 EG. Badvattnet har de två senaste åren fått bedömningen bra vid klassificering enligt badvattendirektivet.
Läs mer…