Badplatsen Sundstatjärn

Badplatsen Sundstatjärn ligger i Karlstad i Värmlands län. Sundstatjärn är en sk restsjö som avsnörts av Klarälven. Inga synliga till eller utlopp.

Badvattnet är registrerat som sk EU-bad av karlstad kommun enligt direktiv 2006/7/EG. Badvattnet har de senaste två åren fått bedömningen bra vid klassificeringen enligt badvattendirektiv 2006/77EG

Badplatsen ligger i Sundstatjärn i Karlstad, sandstranden är 20 meterbred och har en strandzon av 100 meter. Badplatsen omges av stora gräsytor.

soptunnor

Vattnet i Sundstatjärn är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 20,0°C uppmätt 2019-07-16.

Vattenkvalitet: Del av vattenförekomst enligt ramdirektivet för vatten. Ekologisk status: Måttlig Kemisk status: God

Sundstatjärn hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Väderdata från Yr.no
Vattentemp: 20°C
2019-07-16
Vattenkvalitet: Tjänligt
2019-07-16

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2019-07-16 20.0°C Tjänligt Nej 65 30
2019-06-25 20.5°C Tjänligt Nej 40 10
2019-06-04 16.5°C Tjänligt Ingen uppgift 43 <10
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Sundstatjärn

Sundstabadet

Badplatsen Sundstabadet ligger i Karlstad i Värmlands län.
Läs mer…

Kroppkärrssjön

Badvattnet är en restsjö av Klarälven , beläget i Karlstad kommun. Badvattnet är registrerat som sk EU-bad av karlstad kommun enligt direktiv 2006/7/EG. Badvattnet har de senaste två åren fått bedömningen utmärkt vid klassificeringen enligt badvattendirektiv 2006/77EG
Läs mer…

Vänern Orrleken

Badplatsen Vänern Orrleken ligger i Karlstad i Värmlands län.
Läs mer…

Örsholmstjärn

Badplatsen ligger vid Örsholmstjärn i Karlstad kommun. Det är en liten tjärn och har inga synliga in och utlopp utan dräneras genom sandlager ut mot Klarälven. Badvattnet är registrerat som sk EU-bad av karlstad kommun enligt direktiv 2006/7/EG. Badvattnet har de senaste två åren fått bedömningen utmärkt vid klassificeringen enligt badvattendirektiv 2006/77EG
Läs mer…

Mariebergsskogen

Mariebergsskogen ligger vid Mariebergsviken I Karlstads kommun och är en del av Vänern. Badvattnet är registrerat som sk EU.bad av karlstad kommun enligt direktiv 2006/7 EG. Badvattnet har de två senaste åren fått bedömningen bra vid klassificering enligt badvattendirektivet.
Läs mer…