Badplats Molkomsjön, Graningebadet

Badplats Molkomsjön, Graningebadet ligger i Karlstad i Värmlands län. Badplatsen ligger vid molkomsjön,Karlstad kommun och huvudsaklig tillrinningsområde är Borssjön. Badvattnet är registrerat som sk EU-bad av karlstad kommun enligt direktiv 2006/7/EG.

Badvattnet har de senaste två åren fått bedömningen utmärkt vid klassificeringen enligt badvattendirektiv 2006/77EG

Badplatsen ligger i norra delen av Molkomsjön. Den har en 13 meter bred och 40 meter lång sandstrand med stora gräsytor.

Badplatsen har torrklosett, omklädningshytt och soptunnor. Grillplats och bänkbord finns Här anordnas simskola och det finns en brygga.

Vattnet i Molkomsjön, Graningebadet är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 21,0°C uppmätt 2021-06-07.

Vattenkvalitet: Del av vattenförekomst enligt ramdirektivet för vatten. Ekologisk status: Måttlig Kemisk status: God

Molkomsjön, Graningebadet hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 21°C
2021-06-07
Vattenkvalitet: Tjänligt
2021-06-07

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2021-06-07 21.0°C Tjänligt Nej 1 <10
2020-08-03 19.0°C Tjänligt Nej 3 <10
2020-07-13 18.0°C Tjänligt Nej 7 20
2020-06-22 21.0°C Tjänligt Nej 18 10
2020-06-01 16.5°C Tjänligt Nej 3 <10
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Molkomsjön, Graningebadet

Västra Örten

Badplats Västra Örten ligger i Forshaga i Värmlands län.
Läs mer…

Mangenbadet

Mangenbaden ligger vid sjön Mången. Vattnet är klart beroende på att den till stor del är grundvattenmatad. Strändernas vegetation är varierande och tillgängligenheten är god.Badvattnet är registrerat som sk EU-bad av karlstad kommun enligt direktiv 2006/7/EG. Badvattnet har de senaste två åren fått bedömningen utmärkt vid klassificeringen enligt badvattendirektiv 2006/77EG
Läs mer…

Bergstjärn

Badplats Bergstjärn ligger i Forshaga i Värmlands län.
Läs mer…

Gapern Killstabadet

Killstadbadet ligger vid sjön Gapern med huvudsaklig tillrinning från Norumsälven från norr. Brygga finns och den anordnas simskola. Vid badet finns brygga. Badvattnet är registrerat som sk EU.bad av karlstad kommun enligt direktiv 2006/7 EG. Badvattnet har de två senaste åren fått bedömningen utmärkt vid klassificering enligt badvattendirektivet.
Läs mer…

Gapern Örnäs

Badet ligger vid sjön Gapern. Badet är ett kommunalt bad.Badvattnet har de senaste två åren fått bedömningen utmärkt vid klassificeringen enligt badvattendirektiv 2006/77EG
Läs mer…