Badplatsen Ilandatjärn

Badplatsen Ilandatjärn ligger i Karlstad i Värmlands län. Badplatsen ligger vid Ilandasjön vilket är en restsjö av Klarälven. Badvattnet är registrerat som sk EU.

bad av karlstad kommun enligt direktiv 2006/7 EG. Badvattnet har de två senaste åren fått bedömningen utmärkt vid klassificering enligt badvattendirektivet. Kommun Karlstad Län Värmland Badvattenprofil för Ilandatjärn Miljöförvaltningen, Karlstad Kommun Beskrivning Badplatsen Badplatsen finns i södra delen av Ilandatjärn. Den har 8 meter bred och 30 meter lång sandstrand, den har stora gräsytor. Service Vid Ilandabadet anordnas simskola. Brygga finns. Parkering. Vid badet finns torrklosett, soptunnor och möjlighet till ombyte. Badet har badbryggor samt fiskebrygga. Simskola anordnas sommartid. Soptunnor Kvalitet Del av vattenförekomst enligt ramdirektivet för vatten. Ekologisk status: Måttlig Kemisk status: God Typ av bad EU-bad N-koordinat (SWEREF99/WGS84) 59.43382 E-koordinat (SWEREF99/WGS84) 13.41719 Huvudavrinningsområde - Delavrinningsområde - Vattenförekomst - Nationellt sjöID - Badvattenkvalitet År Bedömning 2010 Utmärkt kvalitet 2009 Utmärkt kvalitet 2008 Utmärkt kvalitet Potentiella föroreningskällor låg relevans Större till och utflöden saknas vilket gör sjön känslig för föroreningar Badvattenprofil för Ilandatjärn Miljöförvaltningen, Karlstad Kommun Potentiella föroreningskällor - Karta Bedömning för utbredning av cyanobakterier och alger Risk för utbredning av cyanobakterier Nej Risk för utbredning av makroalger och/eller alger Nej Förslag till åtgärder Beskrivning Ansvarig Utfört senast Badvattenprofil för Ilandatjärn Miljöförvaltningen, Karlstad Kommun Utförda åtgärder Utfört Beskrivning Kontakt Verksamhetsutövare Namn teknik o fastighetsförvaltningen, Naturvårdsenheten Adress 651 84 Karlstad Besöksadress Drottninggatan 32 Telefon 054- 540 E-post Tillsynsmyndighet Namn Miljöförvaltningen, Karlstad

Badplatsen finns i södra delen av Ilandatjärn. Den har 8 meter bred och 30 meter lång sandstrand, den har stora gräsytor.

Vid Ilandabadet anordnas simskola. Brygga finns. Parkering. Vid badet finns torrklosett, soptunnor och möjlighet till ombyte. Badet har badbryggor samt fiskebrygga. Simskola anordnas sommartid. Soptunnor

Vattnet i Ilandatjärn är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 20,0°C uppmätt 2019-07-16.

Vattenkvalitet: Del av vattenförekomst enligt ramdirektivet för vatten. Ekologisk status: Måttlig Kemisk status: God

Ilandatjärn hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Väderdata från Yr.no
Vattentemp: 20°C
2019-07-16
Vattenkvalitet: Tjänligt
2019-07-16

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2019-07-16 20.0°C Tjänligt Nej 21 30
2019-07-01 21.5°C Tjänligt Nej 70 <70
2019-06-27 - Tjänligt Ingen uppgift 41 30
2019-06-25 21.0°C Otjänligt Nej 2400 280
2019-06-04 15.0°C Tjänligt Nej 9 <10
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Ilandatjärn

Vänern Skutberget

Badplatsen ligger vid Vänern i Karlstad kommun. Den har ca 800 m strandzon, bestående av klippor och sandstrand.Badvattnet är registrerat som sk EU-bad av karlstad kommun enligt direktiv 2006/7/EG. Badvattnet har de senaste två åren fått bedömningen utmärkt vid klassificeringen enligt badvattendirektiv 2006/77EG
Läs mer…

Sundstatjärn

Sundstatjärn är en sk restsjö som avsnörts av Klarälven. Inga synliga till eller utlopp. Badvattnet är registrerat som sk EU-bad av karlstad kommun enligt direktiv 2006/7/EG. Badvattnet har de senaste två åren fått bedömningen bra vid klassificeringen enligt badvattendirektiv 2006/77EG
Läs mer…

Skutberget, Karlstad

Badplatsen Skutberget, Karlstad ligger i Karlstad i Värmlands län.
Läs mer…

Sundstabadet

Badplatsen Sundstabadet ligger i Karlstad i Värmlands län.
Läs mer…

Vänern Orrleken

Badplatsen Vänern Orrleken ligger i Karlstad i Värmlands län.
Läs mer…