Badplats Wiksbadet

Betyg: 3/5 (11 röster)

Badplats Wiksbadet ligger i Uppsala i Uppsala län. Wikbadet ligger i Mälarens nordligaste vik Ekoln, ca 10 km² inom Uppsala kommun, i Uppland . Badplatsen har en knappt 25 m lång strand med bryggor och intill badet finns ett hopptorn.

Badvattnet utgör en del av ytvattenförekomst Ekoln rapporterad enligt ramdirektivet för vatten. Berörda delar av ytvattenförekomsten med badvattnet Wikbadet samt dess provtagningspunkt visas på karta wikbadet_xx.jpeg

Wikbadet ligger i Mälarens nordligaste vik Ekoln i Uppsala kommun. stranden består av gräs och närmast vattnet av sand. Stranden är ca 25 m lång. Det finns träd och buskar på stranden. En handikappanpassning har gjorts. Det finns en handikappanpassad gångstig ner till stranden.

Kiosk, servering, torrklosetter (handikappanpassad)

Vattnet i Wiksbadet är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 17,6°C uppmätt 2021-06-07.

Vattenkvalitet: Ekologisk status otillfredsställande Kemisk status god

Wiksbadet hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 18°C
2021-06-07
Vattenkvalitet: Tjänligt
2021-06-07

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2021-06-07 17.6°C Tjänligt Nej <1 3
2021-05-31 14.0°C Tjänligt m. Anm. Ingen uppgift 155 33
2021-05-31 14.0°C Tjänligt m. Anm. Ingen uppgift 155 33
2020-07-16 17.8°C Tjänligt Ingen uppgift <5 <1
2020-06-22 22.3°C Tjänligt Ingen uppgift 1 <1
2020-06-01 15.3°C Tjänligt Nej <10 <10
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300
Rapporterade temperaturer:
13°C  (2020-06-24)

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Wiksbadet

Hammarskogsbadet

Badvattnet Hammarskogsbadet är beläget i Mälarens nordligaste vik Ekoln, ca 10 km² inom Uppsala kommun, i Uppland. Badplatsen har en ca 25 m lång strand med bryggor. Badvattnet utgör en del av ytvattenförekomst Ekoln rapporterad enligt ramdirektivet för vatten. Berörda delar av ytvattenförekomsten med badvattnet Hammarskogsbadet samt dess provtagningspunkt visas på karta hammarskogsbadet_xx.jpeg
Läs mer…

Kulla

Badplats Kulla ligger i Enköping i Uppsala län.
Läs mer…

Skokloster Camping

Badplatsen ligger ca 4,5 km väst om Skokloster vid Mälaren. Badet ligger i anslutning till en campingplats och utgörs av en ca 100 m lång sandstrand.
Läs mer…

Fredrikslund, Oxtorget

Badplats Fredrikslund, Oxtorget ligger i Knivsta i Uppsala län.
Läs mer…

Slottsskogens utebad

Badplatsen ligger vid Skofjädern i Mälaren. Badplatsen består av en mindre sandplätt som omges av en större gräsyta. Vid badet finns bryggor.
Läs mer…