Badplats Alsta

Badplats Alsta är ett insjöbad i Enköping i Uppsala län.

Vattnet i Alsta är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 19,0°C uppmätt 2020-07-07.

Alsta hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 19°C
2020-07-07
Vattenkvalitet: Tjänligt
2020-07-07

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2020-07-07 19.0°C Tjänligt Ingen uppgift 8 2
2020-06-09 18.0°C Tjänligt Ingen uppgift 1 24
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Alsta

Wiksbadet

Wikbadet ligger i Mälarens nordligaste vik Ekoln, ca 10 km² inom Uppsala kommun, i Uppland . Badplatsen har en knappt 25 m lång strand med bryggor och intill badet finns ett hopptorn. Badvattnet utgör en del av ytvattenförekomst Ekoln rapporterad enligt ramdirektivet för vatten. Berörda delar av ytvattenförekomsten med badvattnet Wikbadet samt dess provtagningspunkt visas på karta wikbadet_xx.jpeg
Läs mer…

Nylada

Badplats Nylada ligger i Enköping i Uppsala län.
Läs mer…

Kulla

Badplats Kulla ligger i Enköping i Uppsala län.
Läs mer…

Krägga

Badplatsen ligger vid Krägga vid Ekolsundsviken i Mälaren. Badet har en sandstrand på ca 30 m och en kortare brygga.
Läs mer…

Hammarskogsbadet

Badvattnet Hammarskogsbadet är beläget i Mälarens nordligaste vik Ekoln, ca 10 km² inom Uppsala kommun, i Uppland. Badplatsen har en ca 25 m lång strand med bryggor. Badvattnet utgör en del av ytvattenförekomst Ekoln rapporterad enligt ramdirektivet för vatten. Berörda delar av ytvattenförekomsten med badvattnet Hammarskogsbadet samt dess provtagningspunkt visas på karta hammarskogsbadet_xx.jpeg
Läs mer…