Senaste algblomningsrapport

Sammanställning av de 7 senaste dagarna (20210617 - 20210623): Den senste veckan har cyanobakterier detekterats i Mellersta och Norra Östersjön samt i Sydöstra Östersjön inklusive Gdanskbukten. Utfärdat av: A. Nord
2021-06-23

Cyanobakterier 2021-06-23
Summering algblomning sju dagar
Källa: Smhi.

Badplats Singö, Backbyn

Badplats Singö, Backbyn är ett havsbad i Norrtälje i Stockholms län.

Vattnet i Singö, Backbyn är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 9,0°C uppmätt 2021-06-07.

Singö, Backbyn hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 9°C
2021-06-07
Vattenkvalitet: Tjänligt
2021-06-07

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2021-06-07 9.0°C Tjänligt Nej 5 <10
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300
Rapporterade temperaturer:
19°C  (2020-08-02)

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Singö, Backbyn

Singö Camping, Norrtälje

Badplats Singö Camping, Norrtälje ligger i Norrtälje i Stockholms län.
Läs mer…

Herräng, Uddham

Badplats Herräng, Uddham ligger i Norrtälje i Stockholms län.
Läs mer…

Vässarö

Badplats Vässarö ligger i Östhammar i Uppsala län.
Läs mer…

Grisslehamn, Kvarnsandsbadet

Badplats Grisslehamn, Kvarnsandsbadet ligger i Norrtälje i Stockholms län.
Läs mer…

Bergby, Väddö

Badplats Bergby, Väddö ligger i Norrtälje i Stockholms län.
Läs mer…