Senaste algblomningsrapport

Sammanställning av de 7 senaste dagarna (20210617 - 20210623): Den senste veckan har cyanobakterier detekterats i Mellersta och Norra Östersjön samt i Sydöstra Östersjön inklusive Gdanskbukten. Utfärdat av: A. Nord
2021-06-23

Cyanobakterier 2021-06-23
Summering algblomning sju dagar
Källa: Smhi.

Badplats Kärleksudden

Badplats Kärleksudden är ett havsbad i Norrtälje i Stockholms län.

Vattnet i Kärleksudden är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 17,0°C uppmätt 2021-06-07.

Kärleksudden hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 17°C
2021-06-07
Vattenkvalitet: Tjänligt
2021-06-07

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2021-06-07 17.0°C Tjänligt Nej 23 10
2021-05-31 11.0°C Tjänligt Nej 39 40
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Kärleksudden

Norrtälje Badhus

Badplats Norrtälje Badhus ligger i Norrtälje i Stockholms län.
Läs mer…

Lommarbadet, Norrtälje

Badplats Lommarbadet, Norrtälje ligger i Norrtälje i Stockholms län.
Läs mer…

Lommaren

Badplats Lommaren ligger i Norrtälje i Stockholms län.
Läs mer…

Kyrksjöbadet, Norrtälje

Badplats Kyrksjöbadet, Norrtälje ligger i Norrtälje i Stockholms län.
Läs mer…

Uddeboö, Gillfjärden

Badplats Uddeboö, Gillfjärden ligger i Norrtälje i Stockholms län.
Läs mer…