Senaste algblomningsrapport

Sammanställning av de 7 senaste dagarna (20210617 - 20210623): Den senste veckan har cyanobakterier detekterats i Mellersta och Norra Östersjön samt i Sydöstra Östersjön inklusive Gdanskbukten. Utfärdat av: A. Nord
2021-06-23

Cyanobakterier 2021-06-23
Summering algblomning sju dagar
Källa: Smhi.

Badplats Grisslehamn, Kvarnsandsbadet

Badplats Grisslehamn, Kvarnsandsbadet är ett havsbad i Norrtälje i Stockholms län.

Vattnet i Grisslehamn, Kvarnsandsbadet är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 7,0°C uppmätt 2021-06-07.

Grisslehamn, Kvarnsandsbadet hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 7°C
2021-06-07
Vattenkvalitet: Tjänligt
2021-06-07

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2021-06-07 7.0°C Tjänligt Nej 14 10
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300
Rapporterade temperaturer:
18°C  (2020-07-17)

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Kvarnsandsbadet Grisslehamn 2019-07-27

Hur är algläget där idag?

Badplatser i närheten av Grisslehamn, Kvarnsandsbadet

Bergby, Väddö

Badplats Bergby, Väddö ligger i Norrtälje i Stockholms län.
Läs mer…

Mälbybadet, Väddö

Badplats Mälbybadet, Väddö ligger i Norrtälje i Stockholms län.
Läs mer…

Singö Camping, Norrtälje

Badplats Singö Camping, Norrtälje ligger i Norrtälje i Stockholms län.
Läs mer…

Mälbybadet

Badplats Mälbybadet ligger i Norrtälje i Stockholms län.
Läs mer…

Sandvik, Väddö

Badplats Sandvik, Väddö ligger i Norrtälje i Stockholms län.
Läs mer…