Badplats Södran

Betyg: 4/5 (2 röster)

Badplats Södran ligger i Ekerö i Stockholms län. Badplatsen Södran i Mälaren, ligger i södra delen av Ekerö kommun ut mot Rödstensfjärden. Den har en ca 2 meter bred och 100 meter lång sandstrand.

Badvattnet Södran är registrerat som sk EU-bad av Ekerö kommun enligt direktiv 2006/7/EG. Badvattnet utgör en del av ytvattenförekomst (Mälaren, Rödstensfjärden) rapportrad enligt ramdirektivet för vatten. Badvattnet Södran samt dess provtagningspunkt visas på Karta. Se under Bild nedan

Badplatsen ligger i Mälaren i Ekerö kommun. Det är en relativt stor badplats med i snitt 200 badande per dag. Badet ligger i en mindre bukt med sydvästlig riktning och har en ca 100 meter lång och ca 3 meter bred sandstrand och en ca 50 meter bred grässluttning som gränsar mot parkeringsplats och väg. Stranden har inga bryggor men en flytbrygga med mindre hopptorn finns under badsäsongen förankrad på djupt vatten.

Kiosk med enkel kaffeservering, toalett, hopptorn, parkering med begränsade ytor.

Vattnet i Södran är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 18,0°C uppmätt 2021-06-04.

Vattenkvalitet: God ekologisk status. Uppnår ej god kemisk ytvattenstatus.

Södran hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 18°C
2021-06-04
Vattenkvalitet: Tjänligt
2021-06-04

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2021-06-04 18.0°C Tjänligt Nej 12 <10
2020-07-20 21.0°C Tjänligt Nej 17 100
2020-06-22 20.0°C Tjänligt Nej 2 <10
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Södran

Lundhagen

Lundhagsbadet i Mälaren ligger i södra delen av Ekerö kommun ut mot Rödstensfjärden. Vid badet finns bryggor som inringar själva badområdet. Badvattnet är registrerat som sk EU-bad av Ekerö kommun enligt direktiv 2006/7/EG. Badvattnet utgör en del av en ytvattenförekomsten (Rödstensfjärden, Mälaren) rapporterad enligt ramdirektivet för vatten. Badvattnet Lundhagen samt dess provtagningspunkt visas på Karta. Se under Bild nedan. Badvattnet har de 3 senaste åren fått bedömningen utmärkt vid klassificering enligt badvattendirektiv 2006/7/EG.
Läs mer…

Skäludden

Badplats Skäludden ligger i Ekerö i Stockholms län.
Läs mer…

Mälaren, Slagstabadet

Badplatsen är belägen intill Slagsta marina. Här finns lekplats, fotbollsplan, beachvolley, grillplatser, brygga och handikappramp. Service som finns här är kiosk, omklädningsrum, toaletter och dusch/bad.
Läs mer…

Mälaren, Johannesdalsbadet

Badplats Mälaren, Johannesdalsbadet ligger i Stockholm i Stockholms län.
Läs mer…

Fittjabadet

Badplats Fittjabadet ligger i Botkyrka i Stockholms län.
Läs mer…