Badplats Karlskär

Badplatsen Karlskär är ett insjöbad i Ekerö i Stockholms län. 2018-07-31 Ekerö kommun avråder inte längre från bad vid Karlskärs badplats Proverna från Karlskärs badplats visade ingen påväxt av bakterier, och Ekerö kommun avråder inte längre från bad. Vattenproverna från kommunens övriga bad har heller inte visat några ökade bakterievärden.

Vattnet i Karlskär är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 19,0°C uppmätt 2021-06-15.

Karlskär hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 19°C
2021-06-15
Vattenkvalitet: Tjänligt
2021-06-15

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2021-06-15 19.0°C Tjänligt Nej 3 <10
2021-06-04 20.0°C Tjänligt Nej 7 30
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Karlskär

Kungsberga

Badplats Kungsberga ligger i Ekerö i Stockholms län.
Läs mer…

Frölunda badplats

Badplats Frölunda badplats ligger i Upplands-Bro i Stockholms län.
Läs mer…

Frölunda, vid grillhus

Badplats Frölunda, vid grillhus ligger i Upplands-Bro i Stockholms län.
Läs mer…

Mälaren, Baset

Baset är en kort sandstrand vid Mälaren ca 5 km från Jakobsbergs centrum. Det är beläget bakom ön Skäftingeholmen. Badvattnet utgör en del av ytvattenförekomsten Görväln i Mälaren som har god vattenkvalitet.
Läs mer…

Görvärlsbadet

Badplats Görvärlsbadet ligger i Järfälla i Stockholms län.
Läs mer…