Senaste algblomningsrapport

Sammanställning av de 7 senaste dagarna (20210615 - 20210621): Den senste veckan har cyanobakterier detekterats i Mellersta Östersjön och i Sydöstra Östersjön inklusive Gdanskbukten. Utfärdat av: L.Fyrberg
2021-06-21

Cyanobakterier 2021-06-21
Summering algblomning sju dagar
Källa: Smhi.

Badplats Täppet

Badplats Täppet ligger i Kristianstad i Skåne län. Badplatsen vid Täppet består av en lång sandstrand som sträcker sig från hamnområdet i söder och norrut till Östra sand. Täppet är registrerat som sk EU-bad av Kristanstad kommun enligt direktiv 2006/7/EG.

Badvattnet utgör en del av en ytvattenförekomst i Landöbukten rapporterad enligt ramdirektivet för vatten. Ytvattenförekomsten med Täppet samt dess provtagningspunkt visas på karta nedan. Badvattnet har de tre senaste åren fått bedömningen utmärkt vid klassificering enligt badvattendirektiv 2006/7/EG. Söder om badplatsen finns Helgeåns mynning med Åhus hamn.

Badplatsen ligger i Åhus, Kristianstads kommun. Det är en stor badplats med över 200 badande per dag. Badet ligger i Landöbukten och består av en flera hundra meter lång sandstrand. Badet är långgrunt. Vid badet finns en 150 meter lång brygga.

I omedelbar närhet finns parkering, toalett, kiosk, friluftsbad, hotell, restaurang och beacharena. Säkerhetsutrustning finns på stranden och på bryggan finns frälsarkrans med livlina.

Vattnet i Täppet är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 18,0°C uppmätt 2021-06-07.

Vattenkvalitet: Täppet har måttlig ekologisk status och god kemisk status (exklusive kvicksilver). Källa: VISS - VattenInformationsSystem Sverige

Täppet hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 18°C
2021-06-07
Vattenkvalitet: Tjänligt
2021-06-07

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2021-06-07 18.0°C Tjänligt Nej <1 <10
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300
Rapporterade temperaturer:
22°C  (2020-08-16)

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Harrie 2020-08-05

Toppen

Badplatser i närheten av Täppet

Östra Sand

Badplats Östra Sand ligger i Kristianstad i Skåne län.
Läs mer…

Snickarhaken

Badplatsen vid Snickarhaken består av en långgrund sandstrand. Platsen är registrerad som sk EU-bad av Kristanstad kommun enligt direktiv 2006/7/EG. Badvattnet utgör en del av en ytvattenförekomst i Hanöbukten rapporterad enligt ramdirektivet för vatten. Ytvattenförekomsten med Snickarhaken samt dess provtagningspunkt visas på karta nedan. Badvattnet har de två senaste åren fått bedömningen bra kvalitet vid klassificering enligt badvattendirektiv 2006/7/EG. Norr om badplatsen finns Helgeåns mynning med Åhus hamn.
Läs mer…

Vantamansvägen-Mästers väg

Badplats Vantamansvägen-Mästers väg ligger i Kristianstad i Skåne län.
Läs mer…

Landön

Badplats Landön ligger i Kristianstad i Skåne län.
Läs mer…

Yngsjö

Stranden vid Yngsjö är en del av den långa sandstrand som sträcker sig från Åhus i norr och ner till Kivik i söder. Platsen är registrerad som sk EU-bad av Kristanstad kommun enligt direktiv 2006/7/EG. Badvattnet utgör en del av en ytvattenförekomst i Hanöbukten rapporterad enligt ramdirektivet för vatten. Ytvattenförekomsten med stranden vid Yngsjö samt dess provtagningspunkt visas på karta nedan. Badvattnet har de tre senaste åren fått bedömningen utmärkt kvalitet vid klassificering enligt badvattendirektiv 2006/7/EG.
Läs mer…