Badplats Kiaby

Betyg: 4/5 (3 röster)

Badplats Kiaby är ett insjöbad i Kristianstad i Skåne län.

Vattnet i Kiaby är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 20,0°C uppmätt 2020-08-03.

Kiaby hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 20°C
2020-08-03
Vattenkvalitet: Tjänligt
2020-08-03

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2020-08-03 20.0°C Tjänligt Nej 2 1
2020-07-20 20.0°C Tjänligt Nej 1 3
2020-07-06 19.0°C Tjänligt Nej 14 4
2020-06-22 21.0°C Tjänligt Nej 6 10
2020-06-08 18.0°C Tjänligt Nej <1 6
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300
Rapporterade temperaturer:
22°C  (2020-06-24)
22°C  (2020-06-25)

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Kiaby

Ivö

Ivösjön är, med en yta på 54 km² och ett djup på 51 m, Skånes största och djupaste sjö. I sjön ligger Ivön (150 invånare). Ivösjön är av stort turistiskt värde och har ett relativt rent och måttligt näringsrikt vatten. Ett flertal bad- och båtplatser finns runt sjön. Badvattnet är registrerat som sk EU-bad av Kristianstads kommun enligt direktiv 2006/7/EG. Ivöbadet utgör en del av ytvattenförekomsten Ivösjön rapporterad enligt ramdirektivet för vatten. Ivöbadet samt dess provtagningspunkt visas på karta nedan. Badvattnet har de tre senaste åren fått bedömningen "utmärkt kvalitet" vid klassifiering enligt badvattendirektivet 2006/7/EG. Ivösjön tillhör Skräbeåns avrinningsområde. Sjön påverkas mest av den näringsrika Holjeån, tillflödet från norr. Sjöns stora djup gör att vattenmassan får en tydlig temperaturskiktning sommar och vinter, med tidvis syrebrist i bottenvattnet. En minskning av näringstillförseln är angelägen.
Läs mer…

Österslöv

Badplats Österslöv ligger i Kristianstad i Skåne län.
Läs mer…

Balsby

Balsbybadet är beläget cirka 4 km norr om Kristianstad i den sydöstra delen av Råbelövssjön. Sjön är drygt 6 kvadratkilometer stor, tillhör Helgeåns avrinningsområde och är eutrof (näringsrik), med tidvis förekommande algblomning. Näringstillförseln sker till stor del från jordbruksmark. En minskning av näringstillförseln är angelägen. Tillrinningen utgörs dock till stor del av grundvatten. Undervattensvegetationen innehåller flera skyddsvärda arter av nate, särv och kransalger. Badvattnet är registrerat som sk EU-bad av Kristianstads kommun enligt direktiv 2006/7/EG. Balsbybadet utgör en del av ytvattenförekomsten Råbelövssjön rapporterad enligt ramdirektivet för vatten. Balsbybadet samt dess provtagningspunkt visas på karta nedan. Balsbybadet fick 2010 bedömningen "utmärkt kvalitet" vid klassifiering enligt badvattendirektivet 2006/7/EG men har tidigare klassats lägre.
Läs mer…

Ivösjön, Strandängen

Badplats Ivösjön, Strandängen ligger i Bromölla i Skåne län.
Läs mer…

Ekestad

Badplats Ekestad ligger i Kristianstad i Skåne län.
Läs mer…