Badplats Ivö

Badplats Ivö ligger i Kristianstad i Skåne län. Ivösjön är, med en yta på 54 km² och ett djup på 51 m, Skånes största och djupaste sjö. I sjön ligger Ivön (150 invånare).

Ivösjön är av stort turistiskt värde och har ett relativt rent och måttligt näringsrikt vatten. Ett flertal bad- och båtplatser finns runt sjön. Badvattnet är registrerat som sk EU-bad av Kristianstads kommun enligt direktiv 2006/7/EG. Ivöbadet utgör en del av ytvattenförekomsten Ivösjön rapporterad enligt ramdirektivet för vatten. Ivöbadet samt dess provtagningspunkt visas på karta nedan. Badvattnet har de tre senaste åren fått bedömningen "utmärkt kvalitet" vid klassifiering enligt badvattendirektivet 2006/7/EG. Ivösjön tillhör Skräbeåns avrinningsområde. Sjön påverkas mest av den näringsrika Holjeån, tillflödet från norr. Sjöns stora djup gör att vattenmassan får en tydlig temperaturskiktning sommar och vinter, med tidvis syrebrist i bottenvattnet. En minskning av näringstillförseln är angelägen.

Ivöbadet ligger strax söder om småbåtshamnen och färjeläget där vägfärjan till fastlandet lägger till. Badplats med stor gräsyta, vattanrutchkana, stor brygga, omklädningsrum i skogsbrynet och liten sandstrand. Relativt fast sandbotten. Grunt närmast stranden, ca 0,7 m innanför bryggan, men det blir snabbt djupt utanför bryggan.

Toaletter finns mellan badplatsen och färjeläget. Parkering, kiosk och en liten affär finns i anslutning till färjeläget. Räddningsflotte finns på stranden. Minilivs, kiosk och gatukök finns även på campingen, så även bangolf.

Vattnet i Ivö är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 20,0°C uppmätt 2020-08-03.

Vattenkvalitet: Ivösjön har god ekologisk status och god kemisk status (exklusive kvicksilver). Källa: VISS - VattenInformationsSystem Sverige

Ivö hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 20°C
2020-08-03
Vattenkvalitet: Tjänligt
2020-08-03

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2020-08-03 20.0°C Tjänligt Nej 3 3
2020-07-27 19.5°C Tjänligt Nej 2 14
2020-07-22 19.0°C Tjänligt Nej 10 5
2020-07-20 21.0°C Tjänligt m. Anm. Nej 105 11
2020-07-06 18.0°C Tjänligt Nej 1 2
2020-06-22 21.0°C Tjänligt Nej 20 7
2020-06-08 18.0°C Tjänligt Nej 4 <1
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Ivö

Ivösjön, Korsholmen

Badplats Ivösjön, Korsholmen ligger i Bromölla i Skåne län.
Läs mer…

Furustad - Furustads

Parkering, bryggor, rutschkana, lekplats, wc, grillplats, bord & bänkar. Nära till mat- och fikaställe.
Läs mer…

Kiaby

Badplats Kiaby ligger i Kristianstad i Skåne län.
Läs mer…

Ivösjön, Orudden

Badplats Ivösjön, Orudden ligger i Bromölla i Skåne län.
Läs mer…

Ivösjön, Klackabadet

Badplats Ivösjön, Klackabadet ligger i Bromölla i Skåne län.
Läs mer…