Badplats Leken

Badplats Leken ligger i Lekeberg i Örebro län. En populär barnvänlig badplats i Lekebergs kommun.

Sand/grusbotten i en insjö med karakäristiskt mörkfägat vatten. Brygga, hopptorn, stora gräsytor och lekpark finns i området vilket gör badplatsen till mycket barnvänlig.

I området finns kiosk, lekpark och omklädning.

Vattnet i Leken är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 19,0°C uppmätt 2020-06-17.

Vattenkvalitet: God kvalitet.

Leken hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 19°C
2020-06-17
Vattenkvalitet: Tjänligt
2020-06-17

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2020-06-17 19.0°C Tjänligt Nej 12 10
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300
Rapporterade temperaturer:
10°C  (2018-05-09)
10°C  (2018-05-27)

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

OLIVER 2019-06-15

de n e najs

Badplatser i närheten av Leken

Våtsjön

Badplats Våtsjön ligger i Karlskoga i Örebro län.
Läs mer…

Lillsjön

Badplats Lillsjön ligger i Lekeberg i Örebro län.
Läs mer…

Lanna badgruva

Badplats Lanna badgruva ligger i Lekeberg i Örebro län.
Läs mer…

Södra Ånnabosjön

Södra Ånnabosjön är en liten skogssjö, ca. 0,2 km2, belägen norr om Garphyttan i Örebro kommun. Badplatsen är välbesökt och registrerat som EU-bad enligt badvattendirektivet 2006/7/EG. Badvattnet har de senaste tre åren fått bedömningen utmärkt vid klassificering enligt badvattendirektivet.
Läs mer…

Lögardammen

Badplats Lögardammen ligger i Örebro i Örebro län.
Läs mer…