Badplats Södra Ånnabosjön

Badplats Södra Ånnabosjön ligger i Örebro i Örebro län. Södra Ånnabosjön är en liten skogssjö, ca. 0,2 km2, belägen norr om Garphyttan i Örebro kommun.

Badplatsen är välbesökt och registrerat som EU-bad enligt badvattendirektivet 2006/7/EG. Badvattnet har de senaste tre åren fått bedömningen utmärkt vid klassificering enligt badvattendirektivet.

Badplatsen ligger vid Södra Ånnabosjön i Örebro kommun, ca 20 km nordväst om centrum. Det är en relativt stor badplats med många besökare. Badet, som är beläget i sjöns nordöstra del, har sandstrand, bryggor och omges av stora gräsytor. Bryggorna skärmar av en del av badet med ett grundare djup och sandbotten. Badplatsen klassas som ett EU-bad då den har fler än 200 badande per dag.

I anslutning till badet finns toaletter, omklädningsrum, raststuga, och kiosk. I Södra Ånnabosjön ges även möjlighet till fiske, fiskekort kan köpas på plats. En rullstolsanpassad skogsslinga på 2,5 km går runt sjön. Vid Ånnaboda friluftscenter finns goda parkeringsmöjligheter, servering, hotell och campingplats.

Vattnet i Södra Ånnabosjön är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 18,0°C uppmätt 2021-06-07.

Vattenkvalitet: Södra Ånnabosjön är skogssjö med en sjöyta på 0,2 km2. Sjön har ett genomsnittligt djup på 2,5 meter och ett maximalt djup på 4,8 meter. Sjöns vattenvolym är 338 000 m3 och vattnets teoretiska omsättningstid är 2 år. Sjön har sitt tillopp i norr och utlopp i sydväst. Södra Ånnabosjöns ekologiska status klassas som måttlig. Sjön har inte problem med övergödning eller algblomning.

Södra Ånnabosjön hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 18°C
2021-06-07
Vattenkvalitet: Tjänligt
2021-06-07

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2021-06-07 18.0°C Tjänligt Nej 4 <10
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Södra Ånnabosjön

Lögardammen

Badplats Lögardammen ligger i Örebro i Örebro län.
Läs mer…

Lanna badgruva

Badplats Lanna badgruva ligger i Lekeberg i Örebro län.
Läs mer…

Leken

En populär barnvänlig badplats i Lekebergs kommun.
Läs mer…

Ramsjön

Badplats Ramsjön ligger i Örebro i Örebro län.
Läs mer…

Lången

Badplats Lången ligger i Örebro i Örebro län.
Läs mer…