Badplats Möckeln, Sandviksbadet

Betyg: 5/5 (1 röst)

Badplats Möckeln, Sandviksbadet ligger i Karlskoga i Örebro län. Ligger vid sjön Möckeln, 18 km2, i Karlskoga kommun. Vid badet finns beach volley-planer på den ca 100 m långa sandstranden.

Badet är registrerat EU-bad. Badet har vid de senaste åren fått bedömningen utmärkt kvalitet. skogsmark och gräsytor vid stranden. Badet ligger vid utloppet från Svartälven och Dussmosstjärnet. Sandviksbadet har sandbotten och är långgrunt. Badet har fått bedömningen utmärkt kvalitet de senaste åren.

Relativt stor badplats som är välbesökt. Sandstrand och sandbotten. Badet är långgrunt och ligger i en bukt.

Servering, parkering och toaletter.

Vattnet i Möckeln, Sandviksbadet är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 19,6°C uppmätt 2020-07-27.

Vattenkvalitet: God kemisk och måttlig ekologisk status.

Möckeln, Sandviksbadet hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 20°C
2020-07-27
Vattenkvalitet: Tjänligt
2020-07-27

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2020-07-27 19.6°C Tjänligt Nej 38 37
2020-07-01 19.2°C Tjänligt Nej 64 54
2020-06-10 17.0°C Tjänligt Nej 21 12
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300
Rapporterade temperaturer:
25°C  (2019-07-25)

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Möckeln, Sandviksbadet

Möckeln Sandtorpsbadet

Ligger vid sjön Möckeln, 18 km2, i Karlskoga kommun med en knappt 100 m lång sandstrand. badet är ett så kallat EU-bad. Badet har de senaste åren fått bedömningen utmärkt kvalitet.
Läs mer…

Möckeln Näset Östra

Ligger vid sjön Möckeln, 18 km2, i Karlskoga kommun. Registrerat EU-bad. Badet har fått bedömningen tillfredsställande kvalitet de senaste två åren.
Läs mer…

Strandbadet

Badplats Strandbadet ligger i Karlskoga i Örebro län.
Läs mer…

Möckeln Näset Västra

Ligger vid sjön Möckeln, 18 km2, i Karlskoga kommun. Registrerat EU-bad med brygga och ca 100 m sandstrand. Badvattnet har fått bedömningen bra kvalitet de senaste två åren.
Läs mer…

Möckeln Österviksbadet

Badplats Möckeln Österviksbadet ligger i Karlskoga i Örebro län.
Läs mer…